ISO: Udsigt til opklaring

Ord og begreber om Skyen fik i sidste uge fastere rammer. Det skulle gøre det lettere at finde vej til gode løsninger.

“Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, er det lige meget, hvilken vej du vælger.”
Fra Alice in Wonderland af Lewis Carroll.

Ude i virksomhedernes It-afdelinger er Skyen blevet et tema, som man ikke længere kan komme uden om.

Der tales og skrives derfor meget om løsninger fra Skyen, eller ”Cloud-løsninger”.

Men det står ikke altid helt klart, hvad der i grunden menes med, at noget er ”Cloud”.

En hvilken som helst It-løsning kan altid med lidt god vilje betegnes som ”Cloud”, om ikke andet så i hvert fald som en Private Cloud.

Den brede anvendelse af begreberne medfører usikkerhed om, hvad Skyen eller Cloud i det hele taget går ud på.

For at kunne føre en meningsfuld samtale om Skyen er der brug for en bredt accepteret afklaring af, hvad der menes med ord og begreber som ”Cloud”, ”Cloud-løsning”, ”Cloud-leverandør”, ”Cloud-kunde”, etc.

Denne nødvendige afklaring kom et væsentligt skridt nærmere da ISO, der er den førende internationale organisation for fastlæggelse af tekniske standarder, i sidste uge, onsdag den 15. oktober 2014, for første gang offentliggjorde en definition af cloud computing.

Vedtagelsen af den nye ISO-standard for Cloud er en milepæl, der vil virke stærkt befordrende på den fortsatte udvikling af løsninger fra Skyen.

ISO-standarden bygger videre på den amerikanske NIST-standard om Cloud fra 2011.

Fremadrettet må ISO-teksten nu anses for at være den almindeligt gældende, internationale standard.

ISO-tekster er præcise og gennemtænkte til mindste detalje, men netop derfor er de også vanskelige at gengive i korthed.

Som en enkelt smagsprøve på ISO-teksten, kan man tage et begreb som ”Communications as a Service” eller ”CaaS”.

Det er et begreb, som de fleste i TDC Erhverv vil have stiftet bekendtskab med.

Men samtidig er det også et begreb, der er blevet brugt med rigtig mange forskellige betydninger både indenfor og udenfor TDC.

Fremover kan man vælge at benytte den internationalt vedtagne ISO-standard for ”Communications as a Service”, der er defineret som…

“A cloud service category in which the capability provided to the cloud service customer is real time interaction and collaboration.”

(… eller i en helt uofficiel dansk oversættelse: “En kategori af cloud-tjenester, der giver kunden mulighed for interaktion og samarbejde i realtid.”)

En af de store fordele ved ISO-dokumenter er, at de nøgleord, der her indgår i CaaS-definitionen, som ”Cloud”, ”Cloud service”, ”Cloud service category” og ”Cloud service customer”, hver for sig er præcist defineret i oversigten over ord og begreber.

Ved at anvende hele dette ISO-katalog over veldefinerede betegnelser fra Skyen bliver det nu muligt at være langt mere præcis med hensyn til at beskrive de ydelser, der tilbydes på markedet.

Klarheden gør det mere overskueligt for kunderne at sammenligne forskellige løsninger, og det bliver også muligt at formulere bedre kontrakter for køb og salg af serviceydelser fra Skyen.

ISO-teksten vil derfor med sikkerhed bidrage til, at vi kommer til at se endnu mere vækst i Skyen.

For de særligt interesserede findes de 16 sider med definitioner i relation til cloud computing på dette link, ISO/IEC 17788

Alle andre vil kunne nøjes med at glæde sig over udsigten til lidt mindre varm luft i al snakken om Skyen.

opklaring i Skyen

ISO har samtidig offentliggjort et dokument med titlen: ”Information technology — Cloud computing — Reference architecture”, der indeholder diagrammer og beskrivelser af, hvordan de forskellige aspekter af cloud computing relaterer til hinanden. ISO/IEC 17789:2014