UK: Public går i Skyen

I Storbritannien har en stribe målrettede politiske initiativer sat turbo på væksten i den offentlige sektors anvendelse af løsninger fra Skyen.

En ny digital markedsplads i Storbritannien gør det nu en hel del nemmere for indkøbere i den offentlige sektor at anskaffe løsninger fra Skyen.

Med et katalog på over 16.000 varenumre åbnede ”Digital Marketplace” i forrige uge for et bredt udbud af It-løsninger, der alle har det til fælles, at de er tilpasset til kunder i den offentlige sektor, og at de bliver leveret som løsninger fra Skyen.

Desuden tilbyder platformen en række konsulentydelser, der har fokus på at understøtte projekter i forbindelse med udskiftning af eksisterende It-løsninger med nye løsninger fra Skyen.

Som et eksempel på hvad der tilbydes på Digital Marketplace, kan kommunerne inden for kategorien, Platform as a Service, anskaffe It-løsninger til brug for undervisningen i kommunens skoler – inklusive al nødvendig hardware og software (herunder Office 365) – og få det hele leveret som en samlet service, der afregnes som ”pris pr. elev”.

I kategorien, Software as a Service, kan kommunerne også anskaffe en browser-baseret portal for digitale undervisningsmaterialer, der giver eleverne single-sign-on til web-baseret undervisningsmateriale fra flere forskellige leverandører

Løsninger til uddannelsessektoren er dog kun en meget lille del af det samlede tilbud på markedspladsen, hvor temaerne blandt andet omfatter økonomistyring, sundhedssektoren, dokumenthåndtering og borgerservice.

Digital Marketplace er det seneste skud på stammen i et stort anlagt politisk initiativ, der sigter mod at udbrede løsninger fra Skyen i den offentlige sektor i Storbritannien.

I begyndelsen af 2013 lancerede den britiske regering det såkaldte Government Cloud eller G-Cloud-program, hvor der blev sat fokus på at lette adgangen til løsninger fra Skyen i den statslige sektor.

Senere i 2013 blev G-Cloud fulgt op med vedtagelsen af Cloud First-programmet, der betyder, at alle nye It-systemer i den statslige sektor fremover skal anskaffes som løsninger fra Skyen.

Hvis en myndighed herefter anskaffer en traditionel It-løsning, skal det begrundes i hvert enkelt tilfælde med en redegørelse for, hvorfor det ikke har været muligt at vælge en løsning fra Skyen.

Siden G-Cloud blev lanceret i 2013, har de statslige myndigheder købt løsninger fra Skyen for et beløb, der svarer til over 3,5 milliarder kr.

Den nye digitale markedsplads starter derfor op med en omsætning, der allerede er oppe på på over 250 millioner kr. om måneden.

Det er en fordobling af den månedlige omsætning på G-Cloud for bare 12 måneder siden.

Samtidig med åbningen af Digital Marketplace bliver Cloud First-programmet nu udbredt til at omfatte hele den offentlige sektor i Storbritannien, og det er derfor ikke urealistisk at forvente fortsatte vækstrater for løsninger fra Skyen på 100 pct. eller derover i flere år fremover.

Udbredelsen af løsninger fra Skyen i den offentlige sektor i UK understøttes blandt andet gennem en ekspres-implementering af det nye EU-direktiv for offentlige indkøb.

Det nye indkøbsdirektiv, der blev vedtaget i EU tidligere på året, vil generelt medføre mindre bureaukrati omkring indkøb i den offentlige sektor.

Direktivet vil også gøre det betydeligt lettere for små og mellemstore virksomheder at byde ind med løsninger.

Med Digital Marketplace vil den offentlige sektor i Storbritannien nu udnytte de nye EU-rammer til at sætte turbo på omstillingen til Skyen i samarbejde med de over 1.500 private virksomheder, der p.t. er registret som leverandører på markedspladsen.