FRANCE: Croissance de le Cloud!

”Croissance de le Cloud!” – eller ”Vækst i Skyen!” – er blevet et nationalt tema i la République française og staten har sat handling bag den politiske retorik.

Med investeringer på hvad der svarer til over 1.1 milliarder kr. har den franske stat taget en særdeles aktiv rolle i etablering af to store nationale virksomheder, der skal sikre Frankrig en førerposition i udviklingen af Skyen i EU.

Investeringerne har givet den franske stat en ejerandel på 33 pct. i Numergy og Cloudwatt, to nyetablerede franske It-selskaber, der tilbyder nationale løsninger fra Skyen, i stil med dem, der kan anskaffes fra for eksempel Amazon Web Services og Microsoft Azure.

Numergy og Cloudwatt er etableret i et samarbejde mellem nogle af Frankrigs førende virksomheder inden for telekommunikation, forsvar, It og finans, nemlig, Orange, Thales, Bull, SFR og Caisse des Dépôts.

Den franske stat har direkte eller indirekte meget at skulle have sagt i disse store, franske virksomheder, også når det gælder de overordnede linjer i virksomhedernes investeringer.

Etableringen af de to nye nationale spillere i den franske It-sektor afspejler en politisk målsætning om at fremme omstillingen til Skyen i fransk erhvervsliv.

Øget anvendelse af løsninger fra Skyen ses som en forudsætning for at opnå øget vækst både i de enkelte virksomheder og i samfundet som helhed.

I Frankrig er det normalt, at staten påtager sig en rolle som aktiv investor i store private virksomheder, når det drejer sig om at varetage Republikkens overordnede interesser.

Men ud over hensynet til at fremme virksomhedernes omstilling til Skyen, så er den franske stats initiativer også en reaktion på afsløringerne af den amerikanske efterretningstjenestes overvågningen af internettet .

Med initiativer som Numergy og Cloudwatt vil staten give franske virksomheder mulighed for at opnå fordelene ved Skyen, uden at virksomhederne dermed løber en risiko for amerikansk overvågning.

Parolen er, at franske virksomheders data i Skyen skal kunne forblive på fransk jord, under kontrol af franske It-virksomheder og reguleret af franske myndigheder.

Denne parole er blevet udfordret allerede da de franske planer lå på tegnebrættet for et par år siden, hvor blandt andre topchefen for IBM i Frankrig betegnede det statslige initiativ som ”konkurrenceforvridning på skatteydernes regning”.

Det er heller ikke gået upåagtet hen, at den franske It-virksomhed Bull, der er en af de store investorer bagNumergy, også er kendt for at have udviklet noget af det avancerede overvågningsudstyr, der blandt andet har fundet anvendelse i den amerikanske efterretningstjeneste.

Men uanset disse kritikpunkter, så er de politiske realiteter efter Snowden-afsløringerne, at parolen om ”franske virksomhedsdata på fransk jord” ikke længere er til at komme uden om.

IBM er en af de store, ikke-franske It-virksomheder, der har taget konsekvensen af denne udvikling.

IBM har netop åbnet en lokal fransk afdeling af IBM’s globale infrastruktur i Skyen.

Med det franske SoftLayer-datacenter har IBM nu 15 datacentre fordelt i en sammenhængende global infrastruktur, hvorfra der tilbydes alt fra rå computing-kraft til avancerede applikationer, alt sammen leveret som en service fra Skyen.

IBM henvender sig nu til de franske virksomheder med et tilbud om at benytte et bredt udvalg af løsninger fra Skyen med garanti for, at alle data forbliver i Frankrig.

Denne nationale tilgang til udviklingen af Skyen, er ikke begrundet i teknologi men derimod i politik og økonomi.

I Europa er der af indlysende grunde stor modstand mod at lade følsomme virksomhedsdata komme i hænderne på den amerikanske efterretningstjeneste.

Samtidig afspejler de nationale, statslige initiativer i Skyen som Numergy og Cloudwatt, at der knytter sig store økonomiske og politiske interesser til kontrollen over den næste generation af It-løsninger fra Skyen.

Fra 2012 til 2014 er omsætningen i det franske marked for virksomhedsløsninger fra Skyen næsten fordoblet fra, hvad der svarer til ca. 15 milliarder kr. til over 28 milliarder kr.

Med Numergy og Cloudwatt vil den franske stat sikre, at den størst mulige andel af dette kraftigt voksende og strategisk vigtige marked forbliver på franske hænder.

Samtidig afspejler IBM’s nye franske datacenter en stærk vilje fra IBM’s side til at få andel i den store vækst i Skyen på det franske marked. Og skulle det så kræve en tilpasning til det aktuelle politiske krav om, at franske virksomhedsdata skal forblive på fransk jord, so be it, eller som de siger i la République … ainsi soit-il.


 
WANT TO TRY SOMETHING DIFFERENT?
Cloudwatt offers digital power available to small or large companies, private or public, French or European, providing efficient and innovative solutions for data storage and computing with a strong focus on security, transparency, reversibility, data location and associated cost.
Its mission is to boost Small and Medium Businesses and other public or private professional players, French or European looking for new business models.
CLOUD COMPUTING MADE IN FRANCE!