BRD: ”Energiewende” und der Cloud!

Tyskland er blevet centrum for verdens mest ambitiøse energiprojekt, der samtidig er Europas største It-projekt – Det har bragt Skyen helt i top på den politiske dagsorden.

Den 11. marts 2011 blev det japanske atomkraftværk, Fukushima, ramt af en tsunami, der medførte store skader på værket, og som bragte den største og tættest befolkede ø i Japan på randen af en uoverskuelig atom-katastrofe.

Fire dage efter traf den tyske forbundskansler, Angela Merkel, beslutning om straks at lukke el-forsyningen fra de syv ældste af Tysklands 17 atomkraftværker i en periode på tre måneder for at give mulighed for en nærmere analyse af sikkerheden på værkerne.

Efter udløbet af denne tænkepause traf den tyske forbundsdag beslutning om at lukke de syv værker (plus ét mere) permanent og samtidig påbegynde en dybtgående omstilling af den tyske energisektor.

Omstillingen, der går under betegnelsen ”Energiewende” (energi-vendingen), indebærer, at al atomkraft skal være udfaset inden 2022, og at 80 pct. det tyske samfunds el-forbrug skal omstilles til vedvarende energi inden 2050.

Initiativet har givet anledning til hovedrysten blandt politikere og iagttagere i flere af tysklands nabolande, men i Tyskland er der bred politisk og folkelig opbakning til planen.

I udlandet er ”Energiewende” blandt andet blevet kritiseret for at have ført til væsentligt forhøjede el-priser for de tyske forbrugere, hvad der har lagt en dæmper på den i forvejen alt for svage økonomiske vækst (som Tysklands nabolande er stærkt afhængige af).

Desuden har lukningen af foreløbigt otte a-kraftværker gjort det nødvendigt at fortsætte el-produktionen på nogle gamle kulfyrede værker, der ellers har været under udfasning.

På den helt korte bane har ”Energiewende” derfor både medført højere el-priser, mere forurening og mere CO2-udledning.

I Tyskland er der imidlertid en bred accept af, at omstillingen til vedvarende energi vil blive både besværlig og kostbar, og at vejen til målet ikke vil gå i en lige linje.

Samtidig ses omstillingen i energisektoren som en kæmpe chance for tysk erhvervsliv til at bringe sig teknologisk og vidensmæssigt i front i forhold til en kompliceret samfundsmæssig omstillingsproces, som andre lande før eller senere også bliver nødt til at gennemføre.

”Energiewende” er uden sammenligning Europas største infrastrukturprojekt, og i de kommende år vil der blive kanaliseret mange milliarder Euros ind i forskning og udvikling af højteknologiske projekter, der knytter sig til energi-omstillingen.

En betydelig andel af den nødvendige forskning og udvikling vil skulle ske inden for It-sektoren, og ”Energiewende” vil derfor medføre et markant bidrag til væksten inden for Tysklands store It-sektor.

Der er sikkert mange, der ikke umiddelbart tænker på Tyskland som en førende It-nation, men virkeligheden er, at It og telekommunikation er en stor, eksportorienteret del af tysk erhvervsliv med en samlet beskæftigelse, der er større end beskæftigelsen i den tyske autoindustri.

It, telekommunikation og elektronik beskæftiger næsten en million mennesker i Tyskland, og sektoren omsætter for omkring 75 milliarder Euro (svarende til ca. 560 milliarder kr. eller lidt over det dobbelte af den årlige værditilvækst i hele den danske industrisektor…).

Den tyske tele- og It-sektor har derfor et solidt grundlag for at gennemføre et nyt, stort spring fremad, og sektoren ser i dag sig selv som en helt central aktør i realiseringen af ”Energiewende”.

Reinhard Clemens, der er medlem af topledelsen i Deutsche Telekom, med ansvar for It-løsninger til erhvervslivet, har betegnet ”Energiewende” som ”Tysklands hidtil største It-projekt”.

Styringen af en samlet tysk energisektor, hvor produktionen af elektricitet sker på forskellige platforme, som vind- sol- og jordvarme, vil ifølge Reinhard Clemens nødvendiggøre en helt ny og omfattende It-infrastruktur i Skyen med adgang til overvågning, kontrol og kommerciel styring direkte fra mobile enheder, der rækker helt ud til de enkelte virksomheder og husstande.

”Energiewende” har kort sagt bragt den tyske It- og telesektor samt den teknologiske revolution fra Skyen helt i front for realiseringen af det mest ambitiøse samfundsmæssige omstillingsprojekt, der er blevet lanceret i Europa i flere årtier.