Robotter: Automatisering og arbejde

Revolutionen fra Skyen udgør det teknologiske grundlag for revolutionen i arbejdslivet, hvor automatisering er på vej til at erstatte millioner af jobs.

Revolutionen fra Skyen er ikke længere noget, der er på vej.

Efter et langt tilløb er Skyen i løbet af 2014 blevet et tema, der fuldstændigt har overtaget dagsordenen for udviklingen i It og kommunikations-branchen.

Det er en dagsorden, der uundgåeligt vil få vidtrækkende konsekvenser for alle virksomheder, der opererer inden for It- og kommunikation.

Jo større omsætning, som en virksomhed har bundet i en forældet teknologi, jo større er udfordringen.

Bare spørg IBM, der næsten gik neden om og hjem i forbindelse med omstillingen fra main-frame til client-server. Eller spørg DEC (hvis nogen husker dem…?), der faktisk gik neden om og hjem i den samme omstilling.

Revolutionen fra Skyen har allerede ført til stribevis af omlægninger, lukninger, sammenlægninger og overtagelser i It- og kommunikations-branchen.

Hver dag har sin nye historie, og der kan ikke herske tvivl om, at de næste par år bliver turbulente.

Men det er alt sammen kun krusninger på overfladen set i forhold til de omvæltninger, som revolutionen fra Skyen medfører uden for It- og kommunikations-branchen.

På det samfundsmæssige plan medfører revolutionen fra Skyen et spring i anvendelsen af It.

Dette spring i teknologianvendelsen medfører dybtgående forandringer i mange eksisterende brancher.

Energisektoren og transportsektoren er to industrier, hvor omstillingen allerede er under vejs, med omstilling fra olie, gas, kul og atomkraft til vedvarende energi i energisektoren og med nye dele-koncepter og selvkørende køretøjer i transportsektoren.

Disse igangværende omstillinger er baseret på udviklingen af transnationale It- og kommunikationsløsninger fra Skyen, og omstillingerne vil allerede på kort sigt berøre millioner af arbejdspladser i Europa og Nordamerika.

Tilsvarende store omvæltninger vil udspringe af de radikalt forandrede muligheder for udvikling af ny viden, som revolutionen fra Skyen allerede har ført med sig.

Hjerneforskning, kræftforskning og andre centrale områder af medicin og sygdomsbehandling oplever et kvantespring i udvikling af indsigt og nye behandlingsmetoder i kraft af et nyt, dynamisk samspil mellem forskere og It-baseret kunstig intelligens, der er forankret i Skyen.

I finanssektoren har kunstig intelligens i Skyen allerede overtaget over halvdelen af alle transaktioner på globalt plan, og fremtrædende folk i sektoren stiller i dag spørgsmålstegn ved, om helt centrale elementer af de finansielle markeder fortsat er under kontrol af mennesker.

Når revolutionen fra Skyen i de kommende år rammer alle øvrige områder af samfundet med fuld styrke – fra offentlig administration til dagligvarehandel – vil millioner af jobs blive automatiseret.

Automatiseringen vil ikke skabe mange nye jobs, fordi kunstig intelligens i Skyen vil stå for en stor andel af design, udvikling og implementering af automatiseringen.

Der vil derfor fremover ske en  varig reduktion i antallet af jobs.

Meget af den aktuelle politiske debat om senere tilbagetrækningsalder fra arbejdsmarkedet, og om at der skal arbejdes flere timer for at redde samfundsøkonomien, har derfor paralleller til den politiske debat fra omkring år 1900, hvor der blev peget på den store samfundsøkonomiske fare, der skulle være forbundet med, at så mange unge piger valgte at gøre brug af deres frihed til at forlade livet på landet til fordel for at friste en usikker tilværelse i en af de fremvoksende provinsbyer: Når så mange piger forlader landbosamfundet, hvordan skal det så gå med fremtidens smøreksport, der er en krumtap i Danmarks velstand? Hvem skal malke køerne?

Svaret på denne udfordring blev som bekendt ”robotter”, der i dag varetager 99,9 pct. af pigernes malkearbejde.

Den noget foruroligende eftertanke er, at pigerne dengang jo rent faktisk fik bedre og mere produktivt arbejde i byerne.

Foto: Udvikling og produktion af robotter hos den danske virksomhed Universal Robots.

——————————————————————

Se eller gense…: Humans need not apply