WebRTC: Revolutionen fortsætter

Skulle man pege på ét enkelt træk, der ikke kan undgå at springe i øjnene på enhver iagttager af udviklingen i Skyen, så er det tempoet.

Denne blog, der går under overskriften, Revolutionen fra Skyen! blev startet i juni, lige før sommerferien.

Det første indlæg på bloggen handlede om, hvordan telefoni og videomøder er på vej til at blive en almindelig standardfunktionalitet på internettet, uden plug-in, og i det hele taget uden andet software eller teknisk udstyr end en almindelig browser og en internetforbindelse.

Perspektivet om, at der er en ny generation af gratis apps på vej, der tilbyder brugerne integreret tale, tekst og video i et format, der uden videre kan afvikles over en almindelig internetforbindelse, og som derfor kun kræver et almindeligt data-abonnement til mobilen eller som ellers kører over en almindelig, flatrate WiFi…, et sådant perspektiv skulle nok kunne påkalde sig opmærksomhed, især hvis man p.t. har sit udkomme ved at levere traditionelle telecom-ydelser til sine kunder for en ikke ubetydelig betaling.

Det hele går rasende stærkt, og der er al mulig grund til at forvente seismiske forskydninger i markedet allerede i løbet af de næste par år.

En væsentlig del af forklaringen på dette helt vilde tempo er, at time-to-market for nye operatører ikke længere skal tælles i hverken år eller kvartaler, men snarere i uger eller dage.

Tilstedeværelsen af nærmest ubegrænsede computing-ressoucer på en ren pay-as-you-grow betalingsmodel, har åbnet for en flodbølge af initiativer fra Skyen, og det har alt i alt resulteret i en selvforstærkende proces på markedet.

De nye produktionsvilkår udgør også fundamentet for væksten i de nye telecom-løsninger fra Skyen, hvor der er fokus på tale, tekst og video. Og selvom disse løsninger måske i det store perspektiv kun udgør en flig af Skyen, så er det naturligt nok disse nye tjenester, der især påkalder sig opmærksomhed, når man er i telecom.

Og hvad har vi så set i de sidste 6 måneder inden for tale, tekst og video?

Ja, fra at der i førte halvår 2014 var en håndfuld virkelig spændende demo-projekter med WebRTC fra små startups, så er status i dag, her hen under Jul, at udviklingen nu domineres af Microsoft med Skype for Business, Cisco med Squared, Unified (Siemens) med Circuit, samt af en mindre kendt sværvægter (der er forklædt som en startup) ved navn Wire.

Wire, Circuit og Squared har været på markedet i de sidste par uger og alle tre løsninger kan tages i brug straks.

Wire har fokus på det unge privatmarked, og har blandt andet udviklet en brugergrænseflade, der er fuld af fotos af alle dem man taler eller skriver med og man kan dele både YouTube og egne videoer i chat-sessioner (der var en bruger der tweetede: “Come on baby, light my Wire.”), og så har Wire fået fem ud af fem stjerner i de fleste anmeldelser for en superb tale- og video-kvalitet (der jo skal leve i den hårde verden på det rå internet) samt for et minimalt træk på telefonernes batterier.

Circuit har fokus på det globale erhvervsmarked, og har al den funktionalitet, som man vil forvente i en state of the art UC&C-løsning. Men med Circuit bliver løsningen leveret plug&play fra Skyen i et RTC-format, der fungerer på tværs af stort set enhver device og med et sømløst, plug-in-frit grænsesnit til kunder og samarbejdspartnere.

Squared sigter mod at konsolidere Ciscos position inden for professionel UC&C med et teknologisk opdateret initiativ, der er 100 pct. fra Skyen, og som også udnytter fleksibiliteten i WebRTC. Med lanceringen af Squared lever Cisco op til sin egen målsætning fra januar 2014, om at komme på markedet med et markant initiativ inden for WebRTC inden året var omme, og der er betydeligt mere funktionalitet på vej til Squared i 2015.

Microsoft rammer markedet i 2015 med Skype for Business, og det kommer med sikkerhed ikke til at gå stille af.

Det hører med til billedet, at alle spillere er ved at falde over hinanden for at forsikre om, at deres respektive løsninger sigter mod at kunne fungere i en åben verden, hvor alle kan tale sammen på tværs af de forskellige mærkevareløsninger.

Samtidig har både Google og Apple lanceret en række initiativer, der fungerer som benzin på bålet. Det gælder for eksempel Apples lancering af software-SIM til mobil data i den amerikanske udgave af iPhone 6 med indbygget national roaming mellem de tilknyttede operatørers net, uden binding og til skarpe priser.

Gartner skrev for nylig i en rapport, at SMB’erne i USA (det vil sige op til +1.000 ansatte) kan spare halvdelen af deres omkostninger til tale, tekst og video ved at gøre brug af de forskellige løsninger fra Skyen, der allerede findes på markedet.

I løbet af 2015 bliver det samlede udbud af løsninger fra Skyen med sikkerhed langt større og med langt bedre funktionalitet; med væsentligt forbedrede muligheder for integration til AD’er, CRM’er og anden legacy; med en automatiseret administration fra en almindelig browser; med et sikkerheds-setup, der vil være langt bedre end det, som de fleste virksomheder, vil kunne bygge selv; og med en samlet omkostningsprofil, der vil være en fraktion af de nuværende omkostninger til lokale løsninger.

Hvis det var rumfart, ville man sige: ”Houston We Have Lift Off!!”

———————-

Unify Circuit

Circuit Cloud

Wire

Cisco Squared (h264-integration)

Cisco Squared (intro)

Cisco Squared (cloud)