Aktion: Historiens største folkebevægelse til kamp mod fattigdom!

Løsninger fra Skyen tilvejebringer det operationelle grundlag for en massiv indsats mod fattigdom.

I de områder af Afrika, Asien og Sydamerika, hvor en stor del af befolkningen lever i dyb fattigdom, savnes der ofte de mest basale elementer af den infrastruktur, der udgør fundamentet for en traditionel modernisering af økonomien, nemlig et udbredt vejnet, adgang til stabil el-forsyning og skoler.

Uden veje, el og skoler er det tæt på umuligt at få skabt den økonomiske vækst og dynamik, der er nødvendig for udviklingen af et basalt sundhedsvæsen, retsvæsen og skattevæsen.

Og så længe hovedparten af befolkningen lever i dyb fattigdom er det praktisk talt umuligt at løfte de enorme samfundsmæssige opgaver det er, at få etableret veje, el-forsyning og skoler.

Når befolkningstallet så samtidig stiger markant bliver situationen fastlåst i en nedadgående spiral, der vanskeligt kan opleves som andet end håbløs.

Flere hundrede millioner mennesker verden over lever under disse vilkår.

Nye løsninger fra Skyen inden for pengevæsen og undervisning kan i de kommende år vise sig at revolutionere vilkårene for at bryde fattigdomsspiralen, fordi løsninger fra Skyen åbner mulighed for at tilsidesætte nogle af den industrielle udviklingsmodels fundamentale krav til en omfattende fysisk infrastruktur.

Med mobile løsninger til elementære bank- og betalingstjenester, kan store grupper af verdens fattigste for første gang få adgang til en infrastruktur, der er af afgørende betydning for udvikling af lokal handel og initiativ.

Tidligere har elementære bank- og betalingssystemer været helt afhængige af et udbredt net af bankfilialer, der kan forestå håndteringen af fysiske penge i stor skala, hvilket kræver veje og el.

Mobile løsninger til betaling og simple bank-tjenester kræver derimod kun mobiltelefoner og et mobilnetværk.

Og selvom et mobilnetværk ikke er en helt triviel installation, så er det for intet at regne i sammenligning med etableringen og vedligeholdelsen af et vejnet .

Når de bagvedliggende It-løsninger desuden bliver produceret i Skyen, kan løsningerne uden videre skalere til millioner og atter millioner af brugere, og de samme løsninger kan uden videre anvendes i flere forskellige egne af verden med ganske få tilpasninger.

Dette sker allerede i stor skala, og millioner af fattige har inden for de seneste år for første gang fået adgang til basale finansielle tjenesteydelser.

Dermed bliver der samtidig skabt en platform for udbredelse af forsikringer og mini-lån, der tilsammen åbner en verden af nye muligheder for bønder og handlende, og som derigennem bidrager til at igangsætte en vækstspiral.

På tilsvarende måde kan mobile løsninger fra Skyen inden for undervisning give langt flere adgang til et grundlæggende skolevæsen, i et langt hurtigere tempo, end det tidligere har været muligt.

Mobile løsninger kan bringes i spil i det lokale samfund, sådan at børn og voksne ikke længere er nødt til at rejse over store afstande for at komme i skole.

Tilsvarende kan digitale undervisningsmaterialer og lærervejledninger udvikles og distribueres fra Skyen til millioner af børn og voksne for en brøkdel af omkostningerne til produktion og distribution af traditionelle undervisningsmaterialer.

Løsningerne fra Skyen har desuden den fordel, at de ikke kræver de helt store, overordnede politiske initiativer og tilhørende store administrative systemer.

Løsningerne kan i høj grad gro op og vokse på baggrund af lokale initiativer i den private sektor.

Skyen leverer også en helt perfekt infrastruktur til at samle millioner af mennesker fra hele verden omkring en konkret og målrettet folkelig indsats, der har fokus på bekæmpelse af fattigdom.

Bill & Melinda Gates Foundation har i samarbejde med folkelige, globale organisationer som CIVICUS, Save the Children, the ONE Campaign, ActionAid, Oxfam og Greenpeace skabt fornyet opmærksomhed over for et globalt initiativ, der blev lanceret tilbage i 2012, under overskriften: ”A Call for Global Citizens”.

Alle er inviteret.