Total Cost of Care: Sundhed, digitalisering og omkostninger

Sundhedssektoren står midt i en digital revolution, der kan måle sig med den, der ramte musik og film for ti år siden.

Omstillingen til digitale sundhedssystemer drives frem af et påtrængende behov for at kontrollere stigningen i omkostningerne til sundhedsvæsenet.

Sundhedssektoren er nok den sektor i samfundet, der mest kontant mærker virkningerne af den demografiske forskydning i samfundet, der medfører, at en hastigt voksende andel af befolkningen er over 50 år.

Flere mennesker vil derfor være i en alder, hvor trækket på sundhedsydelser generelt vil være stigende, samtidig med at produktudviklingen inden for sygdomsbehandling muliggør at flere sygdomme kan opdages og behandles.

Omkostningerne vil derfor blive forøget i takt med, at der bliver relativt færre skattebetalende borgere.

Både operationelt og politisk er en dette en eksplosiv cocktail, der har medvirket til at få sat digital omstilling i sundhedssektoren højt på agendaen, først og fremmest fordi digital omstilling forventes at kunne bidrage til at øge produktiviteten og reducere væksten i omkostningerne.

Digital omstilling i sundhedssektoren handler imidlertid også om det, der sker inden for de mere bløde områder, som øget velvære og forebyggelse, og hvor løsningerne generelt forvaltes direkte af den enkelte forbruger.

Nye løsninger fra Skyen har i kombination med nye mobile teknologier og udbredelse af meget hurtige mobile netværk inden for de seneste få år frembragt en hel industri, der er rettet mod at sælge denne type løsninger til bevidste, digitalt kompetente og relativt velhavende forbrugere.

Lægger man den digitale omstilling i den formelle sundhedssektor sammen med det fremvoksende marked for digitale velvære-løsninger, så ser vi ind i et vækstmarked med milliarder i omsætning.

Dette markedspotentiale tiltrækker nu massive investeringer i produktudvikling og markedsføring, samtidig med at der bliver etableret nye partnerskaber mellem teknologivirksomheder og virksomheder i medicoindustrien.

Indsatsen sker over et meget bredt felt, der kan opdeles i nogle hovedkategorier:

• Løsninger rettet direkte mod forbrugerne
• Automatisering af processer i sundhedssektoren
• Netværk og mobile tjenester
• Generelle sundhedstjenester
• Big Data analyser
• Traditionelle sundhed-It-løsninger, eksempelvis elektroniske patient journaler.

Alle store spillere inden for den digitale industri, Google, Apple, Microsoft, IBM, er stærkt repræsenteret i udviklingsprojekter inden for et eller flere af disse indsatsområder.

På det seneste har flere af de store, globale grupper i medicoindustrien indledt målrettede udviklingsprojekter og formelle partnerskaber med teknologivirksomhederne, og det sker især inden for løsninger, hvor der umiddelbart er fokus på netværk og mobilitet.

Løsningerne sigter mod at kunne overvåge patienter med kroniske sygdomme døgnet rundt ved hjælp af små sensorer, der bæres på kroppen, og som løbende sender data over mobile netværk til sundhedspersonale via databaser i Skyen.

Denne type løsninger vil gøre det muligt for patienterne at leve og færdes i hjemlige omgivelser, samtidig med at de fortsat er under en intensiv overvågning af sundhedsfagligt personale, hvad der hidtil har forudsat en fysisk tilstedeværelse på en klinik eller hospital.

Løsninger af denne type er allerede i drift i forskellige grene af sundhedsvæsnet.

Med de nye partnerskaber i sektoren, der omfatter sværvægtere, som Roche, Qualcomm, Novartis, Google, Biogen Inc., AbbVie, IBM og Apple, og med de milliarder, der nu investeres i produktudvikling, vil der blive sat yderligere skub i udviklingen af nye sundhedsløsninger fra Skyen.

De fleste af disse initiativer vil have fokus rettet skarpt imod et tema, som vi med sikkerhed kommer til at høre meget mere om i de kommende år: “Total Cost of Care”.

Digital Helth Landscape

Grupperinger inden for digitale sundhedsløsninger udarbejdet af investeringsbanken, Leerink, New York. Klik på figuren for at se i fuld skala.