Omkostninger: Deutche Bank og HP nye partnere i Skyen

Deutche Bank og HP indgår partnerskab om digital omstilling til Skyen – Aftalen skal sætte en stopper for løbske It-omkostninger og skal give Deutche Bank adgang til nødvendig teknologi.

De store banker har altid været et pejlemærke for It-udviklingen i erhvervsmarkedet.

Bankerne har været frontløbere i de sidste 50 år, og det var bankerne, der var de første til at bruge It til at gennemføre dybtgående forandringer i deres måde at arbejde på.

Det vakte derfor stor opsigt både i It- og bankverdenen, da en af Europas førende banker, Deutche Bank, i sidste uge offentliggjorde en aftale med HP om en omstilling til Skyen for en stor del af bankens It-systemer.

Aftalen vækker opsigt alene fordi den repræsenterer en kontraktværdi på flere milliarder dollars og har en løbetid på ti år.

En aftale af den karakter signalerer et dybtgående og gensidigt forpligtende partnerskab

Aftalen kaster derfor et interessant lys ind over hele spørgsmålet om, hvilken rolle de store teknologivirksomheder kan og vil spille i udviklingen inden for finanssektoren.

Med denne aftale signalerer HP og Deutche Bank, at deres svar på dette spørgsmål er, at vejen frem er et partnerskab.

Men aftalen er også skelsættende, fordi det er første gang, at en af de største banker i verden tager springet ud i en dybtgående omstilling til Skyen.

Ifølge Deutche Bank vil omstillingen medføre en udskiftning af en stor del af bankens eksisterende It-systemer.

Mange systemer vil blive nedlagt, og de tilbageværende systemer vil blive omlagt og flyttet til drift i Skyen hos HP.

Operationen retter sig i første omgang mod de systemer, der knytter sig til bankens samspil med den øvrige, globale finanssektor, og omstillingen går dermed direkte til kernen i forretningen.

Deutche Bank
Deutche Bank – Hovedkontoret i Frankfurt am Main

Der står derfor meget på spil for begge parter. Når først omstillingen ruller, vil det kunne vise sig umuligt at gå tilbage.

Når Deutche Bank – og i lige så høj grad HP – med dette projekt, vover at satse hele bondegården på en omstilling til Skyen, så sender det et meget stærkt signal til hele erhvervsmarkedet om at Skyen er vejen frem.

Spørgsmålet er så, hvad der driver omstillingen?

Svaret er formentlig, at hele øvelsen drives af simpel nødvendighed.

Omkostningerne til It i de store, klassiske It-installationer, som den der findes hos en virksomhed som Deutsche Bank, er i de seneste år kommet helt ud af kontrol.

Det skyldes, at systemerne savner den nødvendige fleksibilitet til at følge med i det aktuelle, opskruede tempo for produktudvikling.

Det bliver derfor ekstremt kostbart at gennemføre nødvendige tilpasninger.

I Deutche Bank er omkostningerne til It i de seneste år nærmest eksploderet fra 2,2 milliarder € i 2011 til over 3,1 milliarder € i 2013.

Omkostningerne til It er dermed af samme størrelsesorden som bankens samlede økonomiske overskud, og en fortsat vækst i omkostningerne til It på over 20 pct. om året er derfor ikke holdbart.

Omstillingen til Skyen skal bringe omkostningerne til It under kontrol, og skal samtidig udgøre et teknologisk fundament for en langt mere fleksibel og hurtig produktudvikling.

Adgang til Big Data, nye analysemetoder til behandling af kunde-data samt nye typer af løsninger baseret på kunstig intelligens bliver alt sammen nødvendigt for at kunne udvikle relevante svar på den digitale omstilling i den finansielle sektor.

For store banker som Deutche Bank må det give anledning til eftertanke, at nyskabelser på deres marked, som for eksempel betaling med mobiltelefon, bliver drevet frem af en kæde af kaffebarer – nemlig Starbucks – der ved indgangen til 2015 fremstår som den ubestridte markedsleder i omstillingen til mobile betalingssystemer i USA.

Og hvad sker der med bitcoins?

Omstillingen til Skyen stiller finanssektoren og de store globale banker over for store spørgsmål og udfordringer, samtidig med at indtjeningen i bankerne ikke er, hvad den har været.

Ledelsen i Deutche Bank har konkluderet, at omstillingen til Skyen er blevet en uafviselig nødvendighed.

Henvisninger og baggrund: 02.03.2015