W2K3EoS: Et skarpt hjørne for virksomhedens It-drift

Mange virksomheder benytter udfasningen af verdens mest udbredte It-arbejdshest som en anledning til at flytte til Skyen.

It-installationerne i virksomheder over hele verden rammer et skarpt hjørne til sommer, tirsdag den 14. juli, hvor Microsoft stopper for support på Windows 2003 Server. [W2K3EoS: “Windows 2003 Server End of Support”. Der findes ligefrem Twitter-konto der er dedikeret til begivenheden: #w2k3eos]

Det anslås, at der findes over 25 millioner Windows 2003 Servere i drift rundt omkring i verden, hvor de danner grundlag for driften af alt fra hjemmesider og økonomi-systemer til mail og databaser.

Hvis vi forsigtigt antager, at hver server i gennemsnit har 100 brugere , bliver det til 2,5 milliarder brugere, eller tre gange indbyggertallet i EU og USA, tilsammen.

Når Microsoft nu stopper for support, betyder det, at Microsoft ikke længere vil udsende rettelser til 2003-serverne.

Uden rettelser fra Microsoft vil virksomhedernes It-afdelinger ikke længere kunne lukke de sikkerhedshuller, der dukker op med jævne mellemrum.

Hvert år opdager hackere nye huller i de mest udbredte servere, og hvis hullerne ikke bliver lukket, forvandles serverne til åbne ladeporte til virksomhedernes data.

Alene i 2013 udsendte Microsoft 37 rettelser til Windows 2003 Server for at lukke nye, kritiske sikkerhedshuller.

Når supporten stopper, og når der derfor ikke længere kommer rettelser, så er It-afdelingerne overladt til selv at dæmme op for hackerne, hvad der i praksis er umuligt.

Virksomheder over hele verden står derfor nu i den situation, at de enten skal tage chancen og køre videre med deres gamle Windows-servere, eller gennemføre en modernisering af It-installationen.

Udfordringen kommer ikke som lyn fra en klar himmel.

Microsoft har annonceret ophør af support for Windows 2003 Server for flere år siden.

Men omstillingen er kostbar for virksomhederne, og opgradering af gamle Windows-servere er ikke ligefrem et It-projekt, der sælger mange billetter uden for en snæver kreds af It-folk.

Når der skal prioriteres mellem forskellige It-projekter, er det derfor nærliggende, at opgraderingen af gammelt jern i It-driften år efter år ryger ud af listen.

Men til sommer ringer klokkerne, og derfor er der nu hektisk aktivitet ude i It-afdelingerne, og det er et betragteligt It-projekt man ser ind i.

Det anslås, at hele planlægningen og gennemførelsen af opgraderingen på globalt plan vil medføre direkte omkostninger på over 10 milliarder $. Dertil kommer titusindvis af timer internt i virksomhedernes It-afdelinger.

For mange virksomheder vil opgraderingen af Windows 2003 Server uvilkårligt komme til at markere et skarpt hjørne for udviklingen af virksomhedens It-anvendelse.

Frem for at bruge penge på at modernisere de eksisterende servere i den lokale It-afdeling, vil mange virksomheder vælge at benytte lejligheden til at gennemføre en mere grundlæggende modernisering af deres It-løsninger ved at flytte driften til Skyen.

Microsoft har derfor indledt et omfattende samarbejde med en række partnere om at hjælpe kunderne med at flytte deres It-løsninger til Microsofts eget driftscenter i Skyen, Microsoft Azure.

Tilsvarende står flere af de andre store operatører i Skyen klar til at hjælpe kunderne med at flytte til Skyen, sådan at udfasningen af Windows 2003 Server kan gennemføres så smertefrit og med så få omkostninger som muligt.

For mindre virksomheder, der har forholdsvis simple It-installationer, er der ikke så meget at betænke sig på. Flertallet af disse virksomheder vil få en bedre og mere sikker drift samt væsentligt reducerede omkostninger ved at flytte deres It-drift til Skyen.

For de noget større virksomheder (+1.000 brugere) kan billedet være mere uklart.

De har ofte meget komplekse installationer, der er udviklet over mange år gennem håndbygget knopskydning, og som derfor ikke så let lader sig omplante til et mere standardiseret miljø i Skyen.

Desuden udgør disse naturgroede og håndbyggede It-løsninger ofte et helt nødvendigt grundlag for at kunne gennemføre virksomhedens daglige drift.

Enhver forandring – for slet ikke at tale om en flytningen til Skyen – er derfor noget, der med rette anses for at være en risikabel affære.

Virksomheder med denne type systemer står derfor nu både over for en stor udfordring og en hård beslutning.

De kan enten vælge at opgradere hele deres interne It-miljø og skifte de gamle Windows 2003 Servere ud med nye Windows-servere (inklusive nyt hardware), og dermed kaste endnu flere penge efter en intern driftsløsning, som tiden alligevel er løbet fra.

Eller de kan vælge at påbegynde en vanskelig og kostbar modernisering i form af en målrettet flytning af deres It-løsninger til Skyen.

Opgraderingen af Windows 2003 Server har hele tiden været et projekt, der med sikkerhed ville komme til at trække tænder ud i de lokale It-afdelinger.

Men som sommeren 2015 rykker nærmere, står det også klart, at ophøret af support for Windows 2003 Server også for mange virksomheder kommer til at betyde starten på et farvel til lokal It-drift, og igangsættelse af en systematisk overflytning af It-driften til Skyen.

Foto: It-chefen på en engelsk uddannelsesinstitution fotograferet i serverummet.

Henvisninger og baggrund: 16.03.2015