Identitet: Skyen og/eller virkeligheden

Hvor bliver virkeligheden af i malstrømmen af reklamer, tweets og facebook-opdateringer? Er vi havnet i en pseudokultur domineret af indadvendte digitale relationer? Den amerikanske bestseller-forfatter, Matthew Crawford, advarer i en ny bog om, at vi er ved at tabe os selv i en digital drømmeverden.

Revolutionen fra Skyen forandrer verden i lyntempo. Mobilnetværk og smartphones er blevet udbredt over hele verden hurtigere end nogen anden teknologisk nyskabelse. Vilkårene for kommunikation er blevet revolutioneret, og konsekvenserne er synlige på gaden, i bussen, i klasseværelset eller hjemme i køkkenet.

Der er smartphones og Facebook og Twitter overalt, hvis man ellers kan komme til for reklamer.

Der bliver konstant gjort krav på vores opmærksomhed fra alle mulige sider, og derfor bliver vores opmærksomhed efterhånden kun uddelt i meget små portioner ad gangen.

Matthew Crawford mener, at vores liv dermed bliver fattigere, og i bogen, The World Beyond Your Head: On Becoming an Individual in an Age of Distraction, går han i detaljer med at undersøge årsagerne til vores tiltagende åndelige lethed, og hvad man kan gøre ved det.

Når det gælder årsagerne til det, som Crawford ser som en almindelig, galoperende distraktion og mangel på evne til fordybelse, så er det ikke så meget de digitale teknologiske frembringelser i sig selv, der er i fokus.

Med en Master i Fysik, en ph.d. i politisk filosofi og med et nuværende professorat på University of Virginia’s Institute for Advanced Studies in Culture er det naturligt for Crawford at afsøge de filosofiske forudsætninger for vores nuværende selvforståelse.

Denne søgen leder til et opgør med 1700-tallets oplysnings-filosoffer, der ses som ansvarlige for at introducere en skæbnesvanger adskillelse mellem det enkelte menneskes selvforståelse og den omgivende ”virkelige” verden.

Udsat for den moderne tids syndflod af digital stimulans bliver dette enkeltstående og selvforstående menneske overvældet i en sådan grad, at forbindelsen til den virkelige verden bliver kappet fuldstændigt over, og det hele går op i en ørkesløs selvoptagelse.

Denne filosofi-kritiske tilgang har fået nogle anmeldere, der er skolet i den filosofiske tradition, til at stå helt af, fordi de overhovedet ikke kan genkende oplysningstidens filosoffer i Crawfords fremstilling. Andre ser tilgangen som forfriskende.

Hvorom alting er, så er det hele meget teoretisk.

Når det kommer til spørgsmålet om, hvad der kan gøres ved det, så er Crawford til gengæld meget praktisk anlagt. Det handler simpelthen om at genskabe respekten for og arbejdet med de gode, klassiske håndværk.

Det kan være som kok, eller som reparatør af vaskemaskiner eller som motorcykelmekaniker (som Crawford selv er i sin fritid) eller som orgelbygger.

Det vigtige er, at det er noget, som den enkelte kan engagere sig i og lægge hjertet i, og – som noget afgørende – at der eksisterer en vilje til at tage slæbet med at få lært det pågældende håndværk til perfektion.

“Den klareste kontrast til en narcissist, som jeg kan forestille mig, er en serviceteknikker, der er optaget af at finde og rette en fejl på en maskine.”

For Crawford er det et arbejde med hænderne dybt begravet i den fysiske ”virkelige” verden, der giver tilværelsen kvalitet, og som danner grundlaget for, at den enkelte kan indgå i meningsfulde ikke-virtuelle fællesskaber med andre mennesker.

I den forstand kan Crawfords bog ses som et langt og meget omhyggeligt argumenteret indlæg til fordel for det synspunkt, at nutidens digitale livsstil er præget af flygtige, virtuelle oplevelser og relationer, og at denne digitale livsstil fører til en forarmelse af den enkelte, af kulturen og af samfundet.

På et vist plan er det ikke svært at følge Crawford, fordi det kan være svært at frigøre sig fra en vis ængstelse for, at den helt ekstremt hurtige udvikling af den globale digitale infrastruktur er i færd med at forårsage seismiske forskydninger i vores kultur, og at det ikke altid er til det gode; at der for eksempel er dette utålelige element af allestedsnærværende og totalt latterlige reklamer, som en helt urimelig forurening af det offentlige rum.

På den anden side, så har den digitale revolution åbnet for et tættere og uendeligt mere varieret socialt samliv end nogen sinde før i historien, og selvom det måske nok til dels er et virtuelt samvær, så ser det ikke desto mindre ud til at påkalde sig en ikke ubetydelig opmærksomhed blandt dem, der deltager i det! 18052015-03

Og igennem disse netværk skabes der grundlag for at mødes i den helt store stil på tværs af lande og verdensdele til helt fysiske sammenkomster.

Der deltages i fysiske koncerter i den virkelige verden i større omfang end nogen sinde tidligere; kulturlivet i den fysiske verden blomstrer ud fra enhver sammenligning og ud over alle bredder, præget af solidt håndværk og hårdt arbejde.

en scene fra Matthew Bourne's
En scene fra Matthew Bourne’s “The Car Man”, Newcastle Theatre Royal, April 2015

På det mere jordnære plan er Bernie Sanders en håndgribelig manifestation i den virkelige, fysiske verden på, at de unge generationer ikke savner interesse for verdens gang, og at de er behændige, indsigtsfulde og kvalificerede i at udnytte den digitale infrastruktur og de virtuelle netværk til at fremme, hvad de anser for at være deres interesser i den fysiske verden, og at de kan gøre det i et omfang, der kan være på vej til at ryste det politiske establishment i USA.

18052015-05

Verden er ubestrideligt præget af store udfordringer.

Men den globale, digitale infrastruktur og de virtuelle sociale netværk er utvivlsomt – alt i alt – en del af løsningen.

Henvisninger og baggrund: 18-05-2015