Efterforskning: Kognitiv computing i aktion

Virksomheden “Digital Reasoning” bringer super hot “kognitiv computing” i spil direkte fra Skyen som effektivt værktøj til at optrævle kriminelle operationer på nettet. Politiet har forbedret effektiviteten i efterforskningen og opklaringen med 45 pct.

Internettet har fra starten været brugt af kriminelle til udvikling af nye forretningsområder og nye måder til at udnytte andre mennesker.

Heldigvis sker meget af denne kriminelle aktivitet på det såkaldte ”mørke internet”, der opererer skjult neden under det net, som almindelige borgere benytter sig af.

De fleste borgere behøver derfor aldrig at komme i kontakt med denne mørke del af internettet, som man heller ikke uden videre kan finde med Google.

Men det ”mørke internet” er ikke desto mindre en realitet, og politiet har begrænsede muligheder for at hamle op med det.

Trafikken på det mørke net er ofte krypteret, og desuden udnytter de kriminelle, at nettet er et flygtigt medie, der giver gode muligheder for at operere i det skjulte.

En af de mest indbringende former for kriminalitet, der trives på det mørke net, er seksuel udnyttelse af mindreårige.

TORN er en organisation i USA, der fungerer som samlingspunkt for nogle af tech-branchens skarpeste hoveder, og som har til formål at anvende avanceret teknologi til at hjælpe politiet med at bekæmpe netop denne form for kriminalitet, der rammer et stort antal børn og unge i USA.

Bortset fra en lille fast stab til at organisere tingene, så sker alt arbejde på frivillig basis, og de penge som TORN skal bruge til almindelig drift kommer fra Google, Microsoft, Facebook og flere af de andre store tech-firmaer.

Når tech-brachens store firmaer og skarpeste hoveder vælger at samarbejde målrettet på et projekt som TORN, så sker der noget.

Tech-projekter fra TORN har bidraget til at effektivisere politiets arbejde, og har samtidig åbnet mulighed for at afprøve noget frontteknologi i stor skala.

Digital Reasoning Systems er en af de virksomheder, der har stillet deres teknologi til rådighed for projektet, og som i samarbejde med politiet har udviklet en efterforskningsrobot i Skyen baseret på såkaldt kognitiv computing.

Kognitiv computing er det hotteste af det hotte inden for ”kunstig intelligens”.

IBM har satset hele bondegården på denne teknologi, men IBM er ikke alene om at arbejde med kognitiv computing, der handler om at bringe computere frem til et niveau, hvor de kan ”forstå” deres omgivelser og operere ”autonomt” i en kompleks verden.

Digital Reasoning arbejder med at finde mønstre inden for ekstremt store datamængder, for eksempel inden for den finansielle sektor.

Løsningerne fra Digital Reasoning kan finde nålen i høstakken blandt millioner af værdipapirhandler, og kan for eksempel sætte fingeren på nogle af de få handler, der bør ses efter for insider-handel.

Men teknologien kan også bruges til at gå på opdagelse på den mørke side af nettet og finde mønstre blandt netværk af kunder og udbydere indenfor sex-handel, identificere billeder af børn og tusinder af andre informationer, der herefter kan koges sammen til helt konkrete spor, som politiet kan arbejde direkte med.

Det har vist sig at være en særdeles effektiv fremgangsmåde.

På ganske få måneder har løsningen fra Digital Reasoning hjulpet med at finde og hjælpe over 400 børn og unge, der blev udnyttet i sex-industrien. Over 80 personer er blevet dømt i tilknytning til disse sager.

Løsningen, der har fået navnet Spotlight, fungerer som et webbaseret værktøj til at understøtte politiets efterforskning.

Spotlight arbejder sig systematisk igennem de over 100.000 escort-annoncer, der hver dag offentliggøres på nettet i USA.

Systemet anvendes herefter af over 1.000 politifolk i 43 stater til at identificere mønstre i de kriminelle netværk, der opererer i dette felt, og til at identificere personer ved hjælp af systemets avancerede billedgenkendelse.

En brugerundersøgelse blandt de politifolk, der anvender systemet har vist, at effektiviteten i efterforskningen og opklaringen af disse sager er steget med 45 pct.

Desuden ligger det indbygget i denne form for teknologi, at systemet hele tiden ”lærer”, og derfor dag for dag bliver mere slagkraftigt.

Spotlight stilles gratis til rådighed for politiet baseret på sponsorater fra en række tech-firmaer.

Desuden har holdet fra Digital Reasoning stillet hele deres indsats til rådighed på frivillig basis inden for rammerne af TORN, og virksomheden stiller desuden sin software gratis til rådighed for Spotlight.

19102015-03
Billeder fra Digital Reasoning, 2015: Ideer ved tavlen og et udsnit af teamet.

Henvisninger og baggrund: 19.10.2015