Reklame: Robotter afløser fokusgrupper

Den britiske startup, RealEyes, har udviklet en robot til web-baseret ansigtsanalyse. Den kan hjælpe mediebureauer med at skræddersy reklamer, som forbrugerne gerne vil se.

Robotter overtager hver dag nye arbejdsopgaver, ofte på uventede områder af arbejdsmarkedet.

Den britiske startup, RealEyes, er et illustrativt eksempel på denne udvikling.

RealEyes kombinerer flere forskellige discipliner inden for kunstig intelligens til at etablere en robot i Skyen, der kan udføre en såkaldt “stemningsanalyse” blandt forbrugere.

Løsningen kan hjælpe virksomheder i reklamebranchen med at gennemføre markedsundersøgelser baseret på fokusgrupper.

Fokusgrupper og tilsvarende teknikker benyttes for at finjustere reklamebudskaber, inden de bliver vist på TV eller på nettet.

Det er en kostbar proces, der involverer mange ”varme hænder” samt efterfølgende analyse og vurdering af resultaterne.

RealEyes‘ robot i Skyen kan gennemføre det meste af denne proces på den halve tid, til den halve omkostning og med et mere præcist resultat.

Test-kunderne får vist den planlagte reklame på deres Pc, mobiltelefon eller tablet direkte over nettet.

Samtidig med at testkunderne får vist reklamen, bliver deres reaktioner optaget med det kamera, der findes som standard på test-kundernes eget udstyr, og videooptagelserne sendes derefter automatisk til RealEyes’ servere i Skyen.

Her bliver de anonymiserede videoer analyseret med anvendelse af en avanceret algoritme, der vurderer test-kundernes ansigtsudtryk, mens de ser reklamen.

Hver gang løsningen bliver brugt, bliver den bagvedliggende algoritme lidt smartere, og systemet bliver derfor mere præcist og forfinet, for hver dag der går.

RealEyes blev startet i 2006 og har i de forløbne ti år tiltrukket kunder fra nogle af verdens største reklamebureauer og mediehuse.

Det har givet RealEyes mulighed for at få adgang til et stort antal kundeansigter, der bruges til at videreudvikle softwaren.

Samarbejdet med de store mediehuse har desuden banet vejen for at RealEyes har kunnet rejse over 10 millioner $ i kapital til fortsat produktudvikling og markedsføring.

Indtil nu har RealEyes fokuseret på at automatisere det arbejde, som fokusgrupperne normalt bliver brugt til, nemlig at vurdere test-kunders umiddelbare reaktioner på en reklame.

I det fremadrettede udviklingsarbejde forsøger RealEyes at hæve baren, og sigter mod at kunne bruge løsningen til at opnå indsigt i den komplekse proces, der går fra den umiddelbare reaktion på en reklame til at forbrugeren eventuelt vælger at købe produktet.

Hvis dette udviklingsarbejde er succesfuldt, kan løsningen efterhånden med stor præcision forudsige, hvor mange af dem, der ser en bestemt reklame, som efterfølgende vil kunne forventes at købe det pågældende produkt.

28032016-02
Da TomTom skulle lancere et nyudviklet fitness-armbånd fik de produceret en reklamefilm med en af de aktuelle New York-modeller, Alexandria Morgan, der viser armbåndet i brug på en løbetur. Det særlige ved armbåndet er, at det giver mulighed for ”strop-fri” måling af hjerterytmen. Videoen er produceret sådan, at den fremhæver denne ”strop-frie” feature. En RealEyes-analyse af forbrugernes reaktioner på videoen viste, at amerikanske mænd var meget positive mens amerikanske kvinder var overvejende negative. De mest positive reaktioner blev målt blandt italienske og franske kvinder. TomTom brugte denne viden til at justere deres budskab. Videoen er efterfølgende vist over 6 millioner gange på YouTube.

Henvisninger og baggrund: 28.03.2016