IoT: Skyen gør forskellen

Udveksling af data mellem apparater og ting har været vidt udbredt inden for mange brancher i over 20 år. Den aktuelle IoT-revolution handler om at kunne anvende data på helt nye måder i Skyen.

Østrigere er tæt på at være verdensmestre i øldrikning, både målt i forbrug og i en stigende interesse for forskellige slags øl.

Efterspørgslen efter nye typer øl har inden for få år ført til en seksdobling af antallet af ølmærker på markedet, og hos et af landets største bryggerier, Brau Union Österreich AG, lagerføres der i dag over hundrede ølvarianter.

Denne udvikling har sat styringen af produktion, lager og logistik under et pres, og bryggeriet har besvaret udfordringerne med investering i ny teknologi til at styre processerne.

Det nye system forbinder alle byggeriets processer ved hjælp af radiostyrede IoT-løsninger kombineret med dataløsninger i Skyen.

Løsningerne tilvejebringer en sammenhængende styring af værdikæden fra varemodtagelse, håndtering af paller på lageret, styring af forsyninger til produktionen, lagerstyring af produkter og tomme returvarer, samt koordination af lastbiler og distribution til forhandlere.

Den samlede løsning er udviklet i samarbejde med Deutsche Telekom, og den har givet gode resultater.

Bryggeriet producerer 13 pct. flere hektoliter øl og langt flere varianter med det samme produktionsapparat. Anvendelsen af lagerpladsen er blevet optimeret så der kan rummes 23 pct. flere varer på det samme lagerareal. Optimeringen af transport og logistik har resulteret i 20 pct. færre ture med tomme lastbiler, og dermed en reduktion i CO2-belastning med 15 pct.

De fleste virksomheder inden for fremstilling og distribution ville være godt tilfredse med at opnå forbedringer i produktiviteten af denne størrelsesorden.

Resultaterne fra Brau Union Österreich, er med til drive IoT-projekter frem på den strategiske dagsorden i andre virksomheder på tværs af brancher.

29082016-03

Indtil for få år siden blev Internet of Things, IoT, normalt omtalt som Machine-to-Machine, eller M2M, og igennem de sidste tyve år er der udviklet M2M-løsninger inden for en lang række brancher.

Navneforandringen fra M2M til IoT hænger sammen med, at nye løsninger fra Skyen har sat en helt ny dagsorden for at anvende de data, som M2M-løsninger kan indsamle fra tilknyttede apparater.

I en klassisk M2M-løsning kan en sensor i en brønd for eksempel starte en pumpe, hvis vandstanden stiger, og løsningen kan dermed forhindre en lokal oversvømmelse.

Men løsningen er enkeltstående, og hver brønd har sin egen løsning.

I en moderne IoT-løsning kan data fra sensoren i brønden sendes til intelligente løsninger i Skyen, der indsamler data fra tusinder af sensorer, og som kombinerer dem med data fra meteorologiske observationer, vandstandsmålinger ved kysterne og med præcise informationer om, hvor beredskabstjenesterne har materiel til rådighed, og hvor materiellet vil kunne blive sat ind med størst effekt i tilfælde af en truende oversvømmelse.

Virksomheder som IBM, Microsoft, Amazon og Google har lanceret løsninger fra Skyen, der anvender kunstig intelligens til at analysere data fra millioner af sensorer inden for fremstilling, transport, sundhedsvæsen og mange andre områder.

Mange virksomheder af enhver størrelse kan derfor nu opnå adgang til avancerede It-løsninger, der ellers hidtil har været forbeholdt nogle få globale virksomheder med tilstrækkelig kapital og viden til at bygge løsningerne selv.

Adgangen til intelligente IoT-løsninger fra Skyen sætter på den måde en helt ny dagsorden for udviklingen i produktiviteten i virksomheder på tværs af brancher.

Henvisninger og baggrund: 29.08.2016