Universiteter: Kunstig intelligens kan forudsige frafald

Big Data og algoritmer anvendes til at udarbejde prognoser for de studerendes eksamenskarakterer og risiko for frafald. Der er mange penge på spil.

Big Data og analyser i Skyen bliver brugt af Google, Facebook, Twitter og mange andre til at tegne profiler af brugernes interesser. Reklamebureauer køber sig herefter adgang til profilerne, og bruger dem til at målrette deres reklamer.

Tilsvarende systemer bliver anvendt af uddannelsesinstitutioner til at vurdere de studerendes chancer for at bestå deres eksamener eller deres risiko for at droppe ud af studierne.

Den amerikanske virksomhed, Skyfactor, har udviklet løsninger, der anvendes til at vurdere de studerendes aktiviteter, baseret på indsamling af data om deres online-aktiviteter, deres deltagelse i online diskussionsfora i tilknytning til deres kurser, hvor meget og hvornår de læser online kursusmateriale, hvor mange og hvilke noter, de tager, mens de læser, hvor meget de deltager i sport, hvor ofte de besøger biblioteket … og meget mere.

Disse data bliver løbende sammenholdt med den enkelte studerendes personlige forhold, som køn, etnisk baggrund, økonomiske forhold, forældres uddannelser, etc., som universiteterne indsamler, når de studerende tilmelder sig studierne.

Baseret på erfaringer fra et meget stort datamateriale kan systemerne herefter med stor præcision forudsige, hvordan den enkelte studerende vil klare sig til en eksamen eller, hvor stor risiko der er for, at den pågældende studerende vil droppe ud af studierne.

Skyfactors såkaldte “fastholdelses software” anvendes på over 1.500 gymnasier og universiteter i USA.

I Storbritannien anvender Open University tilsvarende systemer til at følge de studerendes studieaktivitet.

Allerede en måned efter at et kursus er startet, er der indsamlet så mange data, at systemet med stor præcision kan forudsige, hvilke studerende, der vil klare sig godt, og hvem der vil droppe ud.

Informationerne anvendes af studieadministrationen til at identificere studerende, der har brug for særlig vejledning eller rådgivning.

Open University har udarbejdet etiske retningslinjer for anvendelse af systemerne, og repræsentanter for de studerende deltager i en løbende overvågning og vurdering af anvendelsen.

Interessen for at anvende Big Data og algoritmer til at overvåge studieaktivitet og til at komme et muligt frafald i forkøbet er steget i takt med, at universitetsuddannelser er blevet big business.

05092016-03

“I USA spiller de offentlige gymnasier en særlig rolle ved at gøre de videregående uddannelser økonomisk tilgængelige. Men i de senere år har stærkt stigende kursusgebyrer skubbet drømmen om en uddannelse uden for rækkevidde for mange. Fra 2000 til 2014 er de gennemsnitlige gebyrer til offentlige gymnasier i USA steget med 80 procent. I samme periode faldt den gennemsnitlige amerikanske husstandsindkomst med 7 procent.”

Pro Publica, 25-08-2016

Både universiteter og studerende har mange penge på spil.

I USA svarer den gennemsnitlige studieafgift for at deltage i undervisningen på et universitet til omkring 200.000 kroner om året.

I Storbritannien svarer studieafgiften til omkring 100.000 kroner om året, og 40 pct. af de studerende når at oparbejde en studiegæld på over 500.000 kroner i løbet af tre års studier.

De høje studieafgifter betyder, at frafald af studerende kan få alvorlige økonomiske konsekvenser for et universitet.

For den enkelte studerende kan et frafald betyde, at de kommer til at sidde tilbage med en ruinerende studiegæld og nul uddannelse.

Alle parter har derfor en interesse i at overvåge de studerendes studieaktivitet, sådan at der kan sættes ind i god tid overfor den enkelte studerende, hvis prognosen for at kunne bestå i et fag daler i løbet af et semester.

Samtidig betyder målingerne, at der indsamles et omfattende datamateriale, der kan belyse kvaliteten af undervisningen, i hvert fald set i forhold til gennemførelsesprocenten.

Det vil derfor også blive muligt at sammenligne kvaliteten af undervisningen – og den enkelte universitetslærer – både internt på et universitet og på tværs af universiteter inden for bestemte fag.

Kritikere af systemerne advarer mod, at der på den måde kan blive skabt et miljø præget af overvågning, og at det vil kunne medvirke til at lægge et urimeligt stort pres på både studerende og lærere.

Men generelt bliver systemerne set som et vigtigt værktøj til, at flere studerende kan blive fastholdt frem til en afsluttende eksamen i et stadigt mere udfordrende og økonomisk krævende uddannelsesmiljø og overfor et arbejdsmarked, hvor en god uddannelse er blevet en nødvendig forudsætning for at få fodfæste.

05092016-02
Open University’s “OU Analyse” med prognoser og registrering af online aktivitet for hver enkelt studerende.

Henvisninger og baggrund: 05.09.2016