Læring: Kunstig intelligens i grundskolen

Gennembrud for anvendelsen af kunstig intelligens til brug for tilrettelæggelsen af undervisningen i grundskolen. Skarpere fokus på den enkelte elevs behov.

Lærernes hovedorganisation i USA har indgået et samarbejde med tech-industrien om at bringe kunstig intelligens i spil som et nyt redskab til at tilrettelægge undervisningen i grundskolen.

Samarbejdet retter sig i første omgang mod matematikundervisningen i 3. klasse, men vil efterhånden blive udbredt til flere fag og flere niveauer.

Den nye løsning leveres fra Skyen og er blevet trænet gennem indlæsning af godkendte lærebøger og andre professionelle undervisningsmaterialer.

Derefter er løsningen i samarbejde med lærere blevet trænet i at kunne vurdere, hvilke typer af undervisningsmaterialer, der er mest relevante for elever på et bestemt niveau i deres læring.

Resultatet er, at systemet kan udarbejde konkrete læseplaner for hver enkelt elev i en klasse, og kan foreslå konkrete undervisningsmaterialer, som hver elev med fordel kan anvende.

Lærerne kan derfor nu tilrettelægge en stor del af undervisningen ud fra hver enkelt elevs behov, og eleverne kan derfor i højere grad blive mødt med et undervisningsmateriale, og et niveau, der svarer til deres faglige niveau.

Lærernes interesse for at gå ind i projektet har været stigende efter, at kravene til undervisningen i grundskolen er blevet ændret.

Tidligere har læseplanerne og de faglige målsætninger i matematik været opbygget omkring bestemte færdigheder, der i princippet kunne læres udenad, som tabeller og formler.

I de nye læseplaner og undervisningsmål lægges der vægt på at eleverne kan anvende deres viden om matematik til at løse mere generelle typer af opgaver.

Ifølge lærernes organisation har mange lærere følt sig noget usikre overfor at skulle tilrettelægge en undervisning, der kan leve op til disse målsætninger.

Det nye system, der har fået navnet “Teacher Advisor“, er baseret på kunstig intelligens, og er udformet med henblik på at kunne sammensætte et konkret undervisningsforløb for den enkelte elev, der giver det bedste grundlag for at eleven opnår de færdigheder, der er defineret i læseplanerne.

På den måde bliver systemet et væsentligt arbejdsredskab for lærerne, og systemet er nu taget i brug af lærere over hele USA.

Det er IBM, der i samarbejde med lærernes organisation, har udarbejdet systemet, der bygger på IBM’s platform for kunstig intelligens i Skyen, kaldet “Watson”, opkaldt efter en af IBM’s legendariske grundlæggere, Thomas J. Watson.

Hele IBM’s verdensomspændende forretning er i dag fokuseret på en omstilling, hvor kunstig intelligens kan bringes i spil til at revolutionere arbejdsprocesserne inden for en lang række fag, fra medicin til logistik og service.

IBM’s løsning til brug for tilrettelæggelsen af undervisningen i grundskolen er det første eksempel på, at kunstig intelligens bliver bragt i anvendelse i stor skala inden for tilrettelæggelsen af undervisningen i grundskolen.

Løsningen er udviklet for IBM’s regning og stilles gratis til rådighed for alle lærere i hele USA.

Det sker som en del af IBM’s program for Corporate Social Responsibility, CSR, og i samarbejde med andre store virksomheder, som Ford Motor Company.

Henvisninger og baggrund: 10.10.2016