Regulering: Banker satser på regtech

Kunstig intelligens hjælper banker med at begrænse omkostningerne til kontrol af deres forretninger.

Tilbage i 2008 afdækkede finanskrisen nogle katastrofale svagheder i det europæiske og amerikanske bankvæsen.

Stribevis af bankkrak ramte millioner af almindelige bankunder hårdt, og mange mistede en stor del af deres opsparing.

Et af de mere spektakulære eksempler på disse dybtgående strukturelle svagheder blev leveret af det spanske pengeinstitut, Bankia. Her medførte en restrukturering i 2013, at 350.000 spanske småsparere mistede deres private pensionsopsparinger. (Den spanske stat undersøger p.t. mulighederne for at udbetale erstatning til de privatpersoner, der har lidt tab).

Efterfølgende er banksektoren i Europa og USA blevet ramt af en flodbølge af regulering, der skal dæmme op for nye bankkrak i tilfælde af en ny finanskrise, og som især skal beskytte detailkunderne – og skatteyderne – mod tab.

Omkostningerne til at overholde alle disse nye regler koster finanssektoren dyrt.

Over 15 procent af de ansatte i de store vestlige banker er i dag beskæftiget med at kontrollere overholdelsen af en uoverskuelig strøm af nye reguleringer, og i de store banker som Deutsche Bank, JP Morgan og HSBC, koster administrationen af den tiltagende regulering over en milliard $ om året.

Hele denne udvikling har givet grobund for kreative iværksættere, der har etableret nye virksomheder med fokus på at automatisere processerne med løsninger fra Skyen baseret på kunstig intelligens.

Disse initiativer går under betegnelsen regtech, for “regulatory technology“.

De enkelte startups fokuserer på udvalgte områder af reguleringen.

Nogle har fokus på at hjælpe bankerne med at gennemføre komplicerede “stress tests”, som myndighederne både i USA og Europa har gennemført for at teste bankernes robusthed. Disse tests koster i dag bankerne store summer og tusindvis af timers arbejde.

Andre projekter har specialiseret sig i at automatisere processerne for validering af nye kunder, der skal testes for kriminelle relationer og for forsøg på hvidvask af penge. Et enormt område, der vedrører milliarder af dollars i årlig omsætning.

Bankernes interne processer er i fokus for andre projekter, hvor der anvendes kunstig intelligens til at overvåge hver enkelt medarbejders tastetryk og enhver transaktion, som en bankansat foretager. Systemerne kan herefter i realtid finde mønstre i det indsamlede hav af data, og kan på den måde afsløre en unormal og muligvis ulovlig adfærd hos en konkret medarbejder.

Den tiltagende regulering vedrører også, hvordan bankerne beskytter kundernes data, og også her bringer bankerne kunstig intelligens i anvendelse til at dæmme op for de tusinder af daglige hackerangreb fra et globalt, avanceret og kriminelt cybermiljø – der også er begyndt at anvende kunstig intelligens til at gennemføre deres angreb.

En af de negative konsekvenser af den tiltagende regulering i den finansielle sektor er, at omkostningerne og kompleksiteten i processerne kommer til at udgøre en betydelig barriere for etableringen af nye banker.

Det medvirker til at svække konkurrencen på markedet, men det har også den effekt, at nogle få af de store banker i endnu højere grad bliver “too big to fail” – det vil sige, “for store til at kunne lukke“, og at statsmagten derfor i realiteten stadig hænger på regningen, hvis disse banker kommer i vanskeligheder.

Meget af reguleringen i finanssektoren har netop sigtet mod at få skåret bankerne til, sådan at de ikke længere var umulige at lukke, og at det derfor ville være aktionærerne og ikke skatteyderne, der fik regningen, hvis det gik galt for en bank.

Men den tiltagende regulering har medført så store omkostninger og medfører så komplekse processer, at det er vanskeligt for nye banker at løfte opgaven.

Nogle af de nye startups, der fokuserer på at kunne automatisere kontrolmekanismerne internt i bankerne, fremhæver, at deres løsninger vil gøre det muligt for nye og mindre banker at leve op til kravene, fordi store dele af arbejdet med at leve op til reguleringerne nu kan standardiseres og automatiseres.

På den måde kan startups og kunstig intelligens være med til at fremme innovation og konkurrence i den finansielle sektor.


Foto: Fra Bankias krise i 2013

Henvisninger og baggrund: 17.10.2016