Automatisering: Konsulentbranchen under forvandling

Digitale assistenter, automatisering af administrativt arbejde og algoritmer vender op og ned på konsulentbranchen.

Den traditionelle form for virksomhedsrådgivning, hvor et team af konsulenter arbejder på at analysere et bestemt problem for en kunde, og afslutter projektet med en rapport og en hel masse PowerPoint-slides, er ved at være forbi.

I dag møder konsulenter fra de førende konsulenthuse op med computere, pakket med metoder og algoritmer, og er klar til straks at gå i gang med at bearbejde kundernes kritiske forretningsdata.

Det handler om hurtigt at kunne identificere de tendenser eller udfordringer, der kan udledes af datamaterialet, og som kan danne baggrund for konkrete anbefalinger til virksomheden om at foretage bestemte handlinger på markedet, i produktudviklingen eller i dialogen med deres kunder.

Kunstig intelligens er for alvor rykket ind i konsulentbranchen og har på få år medført store forandringer i branchen.

De løsninger, som konsulentbranchen bruger kunstig intelligens til at udvikle, sigter ikke mod at erstatte konsulenterne.

I stedet er der fokus på to områder, nemlig automatisering af eksisterende administrative rutiner og modernisering af selve rådgivningen.

Automatiseringen af de eksisterende administrative rutiner tjener et dobbelt formål.

På den ene side medvirker automatiseringen til at gøre driften af konsulentvirksomhederne mere effektiv. På den anden side opnår konsulentvirksomhederne værdifuld viden om, hvordan man gennemfører automatisering i administrationen med anvendelse af forskellige former for kunstig intelligens, og denne viden kan konsulenthusene efterfølgende sælge videre til deres kunder.

Moderniseringen af selve rådgivningen sigter mod at kunne anvende kunstig intelligens til at udvikle analyseredskaber, der kan bringes i anvendelse i konkrete kundeprojekter.

Kundernes efterspørgsel efter den traditionelle form for strategirådgivning, der typisk er skræddersyet til den enkelte virksomhed, er faldende, samtidig med at efterspørgslen efter konkrete analyseprojekter baseret på virksomhedens egne data er stigende.

Konsulenterne forventes at kunne dykke ned i virksomhedens databaser og udlede relevant information allerede i den indledende fase af et projekt.

Det kræver skarpe metoder, der er bakket op af algoritmer, og det forudsætter at konsulent-teams råder over de nødvendige It-faglige kvalifikationer, samtidig med at de stadig har den forretningsmæssige forståelse.

Omstillingen i konsulentbranchen er kostbar.

De globale konsulenthuse har i de seneste år tilsammen investeret milliarder, både i ny teknologi og i ansættelse af tusinder af nye medarbejdere med It-kvalifikationer.

Til gengæld rummer den digitale omstilling i konsulentbranchen også store muligheder for vækst.

I takt med at avancerede, It-baserede metoder og kunstig intelligens kommer til at præge konsulentarbejdet, sker der samtidig en vidtstrakt standardisering af rådgivningsarbejdet.

Med standardisering og en gradvis automatisering af konsulentarbejdet falder omkostningerne, og dermed åbner der sig et helt nyt marked for konsulentydelser blandt små og mellemstore virksomheder, startups og andre, der hidtil ikke har haft mulighed for at gøre brug af den traditionelle form for kostbar, skræddersyet strategirådgivning.

Hos Accenture i USA er den digitale omstilling allerede forløbet langt.
Indenfor de sidste par år har Accenture gennemført automatisering af over 17.000 konkrete administrative opgaver, fra rejseafregning til bogføring, og har derved sparet omkring 2 millioner arbejdstimer om året.

Timebesparelserne er blevet brugt til at anvende de ansattes arbejdskraft til mere værdiskabende arbejdsopgaver.

Accenture viste for nylig deres kompetencer frem ved et stort kundearrangement i New York.

Her blev gæsterne modtaget i receptionen af administrative robotter, der bygger på den nyeste kunstige intelligens, og som kan betjene og interagere med kunderne på en kvalificeret måde inden for et bredt felt af rutineopgaver.

Løsningen hedder Amelia, og er en digital assistent fra firmaet IPsoft, og Accenture har nu etableret en særlig afdeling med teknikere og eksperter, der kan hjælpe kunderne med at automatisere en del af deres kundebetjening, deres interne helpdesk eller et af de mange andre områder, hvor Amelia kan tage over.

Henvisninger og baggrund: 09.01.2017