AG Tech: Data og algoritmer til dyrkning af salat

AeroFarms er en de mange nye startups der anvender data og kunstig intelligens til at revolutionere produktionen af fødevarer.

I 2050 vil der være næsten 10 milliarder mennesker på Jorden. Det er en stigning på 2,7 milliarder i forhold til 2015, og en firedobling i forhold til 1950.

Langt de fleste mennesker forventes at bosætte sig i en af de stadigt større mega-byer med mange millioner indbyggere, fordi byerne giver de bedste muligheder for at overleve.

På nuværende tidspunkt er det helt uafklaret, hvordan det skal blive muligt at organisere en tilstrækkelig fødevareproduktion og distribution af fødevarer inden for rammerne af dette scenarie for befolkningstilvækst og byudvikling.

Fødevareproduktion er næsten per definition noget, der sker udenfor byerne.

Landbrug drives i områder, hvor jordpriserne er betydeligt lavere end i byerne, og hvor der er adgang til landbrugsjord, vand og lys.

Denne arbejdsdeling mellem land og by betyder, at de fleste fødevare skal transporteres over store afstande for at nå frem til de mennesker, der skal bruge dem.

Hvis denne grundlæggende model for fødevareproduktion fremskrives til 2050 eller 2075 kommer modellen under pres.

Der skal simpelthen produceres og transporteres flere fødevarer over stadigt større afstande til, at det hænger sammen.

Situationen kalder på nytænkning, og da det samtidig er en problemstilling, der er global i omfang, så er det økonomiske potentiale ved at komme frem med gode idéer og løsninger nærmest ubegrænset.

I de seneste år er der opstået en hel industri af startups inden for AG Tech, der er den korte betegnelse for Agricultural Technology

En AG Tech startup har fokus på at anvende digitale teknologier til at revolutionere et bestemt hjørne af den traditionelle fødevareproduktion, og tilsammen repræsenterer AG Tech-sektoren en omfattende bevægelse frem mod at nytænke produktionen fødevarer.

Som i alle andre brancher spiller automatisering og kunstig intelligens en helt central rolle i udviklingsarbejdet, og startup-scenen, der også indenfor dette felt overvejende er amerikansk, viser både vilje og evne til at tænke ud af boksen.

Virksomheden, AeroFarms, er et godt eksempel.

AeroFarms har udviklet en metode til at flytte grøntsagsdyrkning ind til byen.

Grøntsagerne bliver dermed produceret samme sted, som de skal bruges.

Derved spares der en masse tid og energi til transport.

Produktionen foregår i et omhyggeligt kontrolleret miljø, hvor alt er styret af kunstig intelligens, der modtager data fra tusinder af sensorer, som måler og opsamler data om alt vedrørende planternes udvikling.

Der indgår over 30.000 forskellige målinger i en produktionscyklus.

Flere af de ansatte er biologer eller dataspecialister, og virksomhedens metode til produktion af grøntsager omfatter både regulering af spektret i det LED-lys, som planterne bliver belyst med, tilførslen af vand og næringsstoffer og så videre.

Produktionen foregår i store haller, hvor planterne gror i særligt udviklede dyrkningskar, der er stablet ovenpå hinanden i flere meters højde.

06022017-02

Den teknologisk optimerede produktion medfører en dramatisk forøgelse af produktiviteten set i forhold til traditionel grøntsagsdyrkning i det fri.

  • Tiden fra såning til høst er blevet reduceret med 70 pct.
  • Vandforbruget er reduceret med 95 procent.
  • Der er ikke behov for kemiske plantebeskyttelsesmidler.
  • Udbyttet er 130 gange større pr kvadratmeter.

AeroFarms har etableret deres produktion i nedlagte fabriksbygninger i Newark, New York.

Det er ikke ligefrem nogen fancy adresse. Newark er indbegrebet af en industriel ødemark på linje med Detroit. Men huslejen er billig, og der er ikke langt til kunderne i det centrale New York, hvor AeroFarms salat er et hit på de fine restauranter, i de store firmaers kantiner og i en håndfuld high end supermarkeder.

Virksomheden har konstant udsolgt på alle hylder, og planlægger at udvide produktionen til at omfatte nye afgrøder og større volumen, sådan at man kan komme ud over de eksisterende produktionsanlægs kapacitet på 1000 tons salat om året.

Henvisninger og baggrund: 06.02.2017