Gigabit-samfundet: Tyskland bygger national motorvej til Skyen

Etableringen af et nationalt højhastighedsnetværk skal sikre grundlaget for borgeres og virksomheders anvendelse af løsninger fra Skyen.

Der bliver trængsel på linjerne, når alt, hvad vi omgiver os med, efterhånden bliver forbundet til Skyen.

Væksten i datatrafik er enorm og forventes at vokse yderligere i takt med, at selvkørende biler, husholdningsapparater og industriens maskiner kommer online.

Ifølge Cisco, der er verdens førende producent af netværksudstyr, forventes datatrafikken over internettet i Europa at stige med 20 procent om året. I 2020 forventes to tredjedele af trafikken at komme fra mobile og trådløst opkoblede enheder. I 2015 var det under halvdelen.

Den nuværende infrastruktur i EU-landene er ikke gearet til at bære en så kraftig vækst i datatrafik og en så stor omstilling til mobil data.

Der er derfor brug for nationale udviklingsplaner, der kan fungere som sigtelinjer for både private og offentlige investeringer i den nødvendige infrastruktur.

Den tyske regering har netop offentliggjort et stort anlagt udviklingsprogram, der skal sikre plads til vækst i den tyske datatrafik.

Inden for rammerne af Netzallianz Digitales Deutschland vil der i perioden frem til 2025 blive investeret 100 milliarder Euro i udbredelse af super hurtigt Gigabit-fiberbredbånd samt 5G mobildata til hele Tyskland.

Netzallianz Digitales Deutschland repræsenterer en sammenslutning af tyske teleselskaber, der samarbejder om udbygningen af den digital infrastruktur i Tyskland. Samarbejdet bakkes op med milliardinvesteringer fra den tyske stat.

I de seneste år har regeringen investeret omkring 4 milliarder Euro om året i udviklingen af den nationale infrastruktur, og dette beløb bliver nu forøget med yderligere 3 milliarder Euro. Dermed kommer den tyske stat til at investere omkring 7 milliarder Euro om året i udbygningen af bredbånd, svarende til over 50 milliarder kroner om året.

Det tyske 100 milliarder Euro projekt bliver lanceret i forlængelse af en fælles EU-politik om at udvikle den nødvendige infrastruktur til at kunne gøre Europa til et såkaldt “Gigabit samfund”, hvor alt fra transport og sundhedsydelser til uddannelse og offentlig administration er understøttet af digital kommunikation.

Denne fælles EU-politik bliver bragt et væsentligt skridt nærmere til virkeliggørelse med den tyske regerings beslutning om at gennemføre et nationalt Gigabit-projekt, der er understøttet af investeringer fra private virksomheder i telesektoren og den tyske stat, og som dermed opstiller en konkret model for lignende initiativer i andre EU-lande.

På det tekniske plan vil Gigabit-projektet være banebrydende.

Meget af den teknologi, der skal tages i anvendelse for at realisere projektet, er endnu ikke opfundet.

Det gælder for eksempel det såkaldte 5G-mobilnetværk, der vil give adgang til super hurtig mobil data, men som stadig er en teknologisk uafklaret platform med flere konkurrerende teknologiske modeller.

Den anden hovedkomponent, nemlig fiberen, er også en teknologi, der er i hastig udvikling, og de løsninger, der skal bringes i produktion for at realisere et nationalt Gigabit-netværk i Tyskland, er endnu uafklarede.

Lidt nord for København, på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, arbejder nogle af verdens førende forskere indenfor dette felt med at udvikle mulighederne for datatrafik over fiber.

DTU-teamet har gennem flere år sat verdensrekorden i denne disciplin.

Så hvis det europæiske Gigabit-samfund engang skulle blive en realitet, så vil noget af den bærende teknologi i fiberkablerne efter al sandsynlighed være blevet udviklet på DTU.

Henvisninger og baggrund: 13.03.2017