Brexit: En ulykke for det digitale Europa

EU kan med lidt god vilje tage sig ud som en digital supermagt. Men tyngdepunktet for det digitale Europa er på vej ud af Unionen.

Når Brexit bliver en realitet i foråret 2019, vil det medføre en markant opbremsning i den digitale omstilling i EU, med risiko for vidtrækkende negative økonomiske konsekvenser for EU-landene.

Problemet opstår, fordi Storbritannien er det helt store lokomotiv for digital omstilling i EU.

Økonomer, politikere og internationale organisationer har igennem de sidste ti år fremhævet “digital omstilling” som en af de vigtigste forudsætninger for økonomisk vækst i Europa.

I EU har den digitale omstilling derfor været et højt prioriteret indsatsområde.

Ingen steder er denne politiske indsats lykkedes så godt som i Storbritannien, og resultatet er, at Storbritannien i dag fremstår som centrum for den digitale omstilling i Europa.

Det har placeret Storbritannien i en unik rolle som et af verdens førende digitale vækstcentre, og Storbritanniens digitale infrastruktur er i dag en af verdens mest avancerede.

Britiske tech-virksomheder med fokus på at understøtte digital omstilling har tilsammen over 1,5 millioner ansatte (svarende til over halvdelen af den danske arbejdsstyrke), og tech-virksomheder udgør 10 pct. af den britiske servicesektor.

Storbritannien er dermed det land i verden, hvor tech-virksomheder udgør den største andel af den samlede økonomi.

Storbritannien er samtidig EU’s største marked for datacenterydelser, og er det tredjestørste datacentermarked i verden.

Medlemskabet af EU har været en afgørende forudsætning for, at Storbritannien har kunnet opnå denne fremtrædende globale status.

Medlemskabet har åbnet mulighed for, at den digitale omstilling i Storbritannien har kunnet fokusere på at udvikle digitale serviceydelser til hele EU, der er et af verdens største og mest veludviklede markeder.

Samtidig har en række store, globale virksomheder valgt at etablere sig i Storbritannien for dermed at opnå adgang til at kunne sælge deres ydelser på det europæiske marked.

Det gælder blandt andet den amerikanske betalingskort-gigant, VISA, der benytter datacentre i Storbritannien til at behandle en stor del af de europæiske korttransaktioner.

Men VISA har allerede truffet beslutning om at flytte hele operationen til et EU-land i forbindelse med, at Storbritannien trækker sig ud af EU.

Brexit kan også forventes at få negative konsekvenser for Storbritanniens rolle som europæisk centrum for digitale startups, fordi det vil blive vanskeligere at tiltrække veluddannet arbejdskraft fra andre EU-lande.

Allerede i foråret viste en markedsundersøgelse, at antallet af udenlandske ansøgere til jobs i den britiske tech-sektor er blevet halveret siden Brexit-afstemningen.

Samtidig viser en aktuel undersøgelse blandt tech-virksomheder, at vanskelighederne ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft nu anses for at være den største forhindring for fortsat vækst.

I en række europæiske storbyer som Berlin, Frankfurt og Paris er Brexit nærmest blevet modtaget som en positiv nyhed, fordi man øjner en mulighed for at tiltrække tusinder af digitale arbejdspladser efter Brexit.

18122017-05
I 2016 investerede ventureselskaber tilsammen 6,8 milliarder £ i britiske tech-virksomheder. Storbritannien modtog dermed over 50 pct. mere i private investeringer i tech-virksomheder, end noget andet EU-land. Gennem de seneste fem år har London tiltrukket større investeringer end Paris, Berlin og Amsterdam tilsammen. Kilde: TechNation 2017

Men selvom en håndfuld storbyer i EU vil kunne have en umiddelbar fordel af Brexit, så rækker disse fordele ikke til meget mere end et plaster på såret.

Virkeligheden er, at Brexit vil medføre, at den digitale omstilling i EU bliver sat mange år tilbage, med risiko for vidtrækkende negative økonomiske konsekvenser for EU-landene.

Et fælles projekt

Når Storbritannien er blevet et centrum for den digitale omstilling i Europa, er det ikke mindst et resultat af EU-samarbejdet.

I England bliver det britiske førerskab i den digitale omstilling i Europa ofte fremhævet som en særlig engelsk bedrift, og som et eksempel på englændernes overlegenhed i forhold til andre europæiske nationer.

Men i virkeligheden er den digitale succes i Storbritannien frem for noget en af de store succeser for EU-samarbejdet.

Det er EU-samarbejdet, der har givet Storbritannien uhindret adgang til hele det europæiske marked, både når det gælder afsætning af varer og serviceydelser, og når det gælder muligheden for at tiltrække veluddannet arbejdskraft fra det europæiske arbejdsmarked.

Storbritannien eksporterede i 2015 varer og serviceydelser til EU for over 223 milliarder £ set i forhold til en eksport til USA og Kina på tilsammen 110 milliarder £.

Selvom Storbritannien i mange år har undergravet sin egen uddannelsessektor med dybtgående besparelser, så har briterne i kraft af EU-samarbejdet kunnet tiltrække titusinder af veluddannede unge fra andre EU-lande.

I London er over en tredjedel af de ansatte i digitale virksomheder udlændinge, og en række af Storbritanniens mest succesrige digitale virksomheder er startet af unge iværksættere fra andre EU-lande, der fra starten har haft fokus på hele det europæiske marked.

Samtidig med at de øvrige EU-lande har været storleverandører af veluddannede og kreative unge til den britiske økonomi, så har EU-landene også ydet et afgørende bidrag ved at åbne EU-markedet for de finansielle serviceydelser, der i dag udgør en krumtap i Storbritanniens økonomi, og som har været en afgørende drivkraft for den digitale omstilling i Storbritannien.

74 pct. af EU’s samlede handel med valuta sker i dag i Storbritannien og heraf 40 pct. af den globale handel med Euros.

EU’s Indre Marked er den eneste internationale handelsaftale, der åbner for frihandel inden for finansielle serviceydelser, og uden EU-samarbejdet er det derfor vanskeligt at forestille sig Storbritannien som det centrale omdrejningspunkt for det finansielle marked i EU og herunder Euro-samarbejdet, som briterne ikke engang er en del af.

Den digitale omstilling i Storbritannien er derfor i høj grad et resultat af en fælles EU-indsats, der gradvist og gennem mange år og over et bredt felt af politikområder har tilvejebragt de nødvendige betingelser for at udvikle et digitalt kraftcenter i Storbritannien, der kunne måle sig i den globale konkurrence.

For Storbritannien og for EU har det været et win-win projekt, fordi Storbritannien af mange grunde har været bedst placeret til at kunne udvikle en rolle som et europæisk digitalt kraftcenter på det globale marked.

Men det har været et fælles EU-projekt, som briterne ikke kunne have gennemført på egen hånd.

Projektet er lykkedes til overmål i den forstand, at EU i dag faktisk kan fremvise et digitalt kraftcenter med en betydelig global tyngde.

Problemet er, at det land, hvor dette EU-projekt er blevet gennemført, nu vælger at trække sig ud af samarbejdet.

Det efterlader EU på en digital tømmerflåde, netop som der skulle sættes sejl for alvor.


Introfoto: Crisp er et typisk eksempel på en UK-startup, der har tiltrukket talent fra det meste af Europa, og som udvikler løsninger fra Skyen med en avanceret udnyttelse af kunstig intelligens. https://www.crispthinking.com/

Henvisninger og baggrund: 18.12.2017