Automatisering: Betalinger på nettet

Den globale luftfartsindustri kan spare flere milliarder euro om året ved at automatisere betalinger, når kunder køber billetter over nettet. Nye EU-regler åbner markedet for betalingsløsninger.

Af Mikael Lynnerup

Hver gang, der bliver købt en flybillet på nettet, tager kundens kreditkortselskab et gebyr for at formidle betalingen.

Det er flyselskaberne, der betaler gebyret, og omkostningerne løber op i flere milliarder dollars om året.

Den internationale luftfartsindustri samarbejder nu med Deutsche Bank om at automatisere betalingerne, sådan at pengene går direkte fra kundens bankkonto til flyselskabets bankkonto.

Dermed kan flyselskaberne spare over 95 procent af omkostningerne til at modtage betaling for flybilletter, der sælges over nettet.

Løsningen er et af de første eksempler på, hvordan en ny EU-lovgivning om forbrugernes rettigheder over deres finansielle data kan bane vejen for massive besparelser.

Tidligere på året trådte det nye EU-direktiv om betalingstjenester i kraft, og det såkaldte Second Payment Services Directive (PSD2) giver EU-borgerne fuld kontrol over alle data, der vedrører deres bankkonti.

Det betyder blandt andet, at forbrugeren kan give en tredjepart ret til at foretage betalinger direkte fra forbrugerens bankkonto – uden bankens medvirken.

Deutsche Bank har udnyttet disse nye muligheder til at udvikle en løsning, der gør det muligt at overføre penge direkte fra en kundes bankkonto til et flyselskabs bankkonto.

Hele processen er fuldt automatiseret, og betalingen gennemføres i løbet af få sekunder.

Den globale luftfartsindustri betaler årligt omkring 8 milliarder dollars i gebyrer til kreditkortselskaber for at formidle betaling for billetter over nettet. // International Air Transport Association (IATA)

Flyselskabets kunder kan fortsat vælge at betale med deres VISA-kort eller et andet kreditkort, men de kunder, der vælger den nye løsning, får andel i den besparelse, som flyselskabet opnår, for eksempel i form af en kontant rabat på billetten eller ekstra bonuspoints.

Løsningen introduceres i løbet af 2018, og Deutsche Bank har planer om at tilbyde flere tilsvarende løsninger både til virksomheder og til private.

Banken udfordrer dermed direkte de store kreditkortfirmaer, der er igennem mange år har udgjort en af de mest profitable grene af den finansielle sektor.

Da EU-direktivet trådte i kraft i begyndelsen af 2018,  havde de store europæiske banker især opmærksomheden rettet mod erfaringer fra udviklingen i Kina, hvor de store tech-firmaer som Alibaba og Tencent har overtaget en stor del af markedet for gennemførelse af betalinger.

I Europa har bankerne hidtil haft noget nær monopol på markedet for betalinger, fordi kunderne kun har kunnet disponere over indestående på deres bankkonti i samarbejde med banken – normalt via en netbank-løsning – eller ved at benytte et kreditkort fra et firma, som banken har valgt at samarbejde med.

Erfaringerne fra det kinesiske marked har skabt frygt i den europæiske bankverden for, at EU-direktivet skulle åbne en ladeport for de amerikanske tech-giganter som Facebook, Amazon og Google til at udvikle deres egne betalingsløsninger “ovenpå” den eksisterende finansielle infrastruktur i EU-landene.

Dette er den største lovgivningsmæssige forandring i min karriere. Det er en meget betydelig teknisk omstilling, der giver kunderne kontrol over deres data. // Catherine McGrath, direktør i den britiske bank, Barclays i en udtalelse til Financial Times, 12-01-2018

En sådan udvikling vil kunne reducere bankerne til tekniske operatører uden nogen væsentlig kundekontakt.

Den franske startup, Linxo, kan ses som et eksempel på, hvordan tech-virksomheder kan udvikle løsninger “ovenpå” brugernes bankkonti, kreditkort og andre betalingsløsninger, og hvordan de på den måde kan overtage næsten hele dialogen med bankernes kunder om alle aspekter af deres privatøkonomi.

Det næste naturlige skridt for tech-virksomheder som Linxo vil være at formidle salg af forsikringer, billån og forbrugslån til deres brugere, og på den måde vil der være et perspektiv om, at tech-virksomhedernes apps vil kunne udvikles til pan-europæiske finansielle forbrugerløsninger.

Deutsche Bank har ved lanceringen af deres nye samarbejde med luftfartsindustrien sagt, at initiativet skal ses som et udtryk for, at banken har valgt at gå aktivt ind i denne omstilling på det finansielle marked i Europa, frem for at sidde og vente på, at tech-virksomhederne rykker ind.

I stedet vil Deutsche Bank selv være en tech-virksomhed, selvom det betyder, at nye løsninger vil gøre indhug i nogle af bankens eksisterende indtægtskilder.

08052018-02
Apps fra den franske startup, Linxo, der giver forbrugerne samlet overblik og kontrol over deres forskellige bankkonti, betalingsløsninger og kreditkort.

Henvisninger og baggrund: 08.05.2018