Covid-19: Vaccineret eller ej?

Et digitalt vaccinationspas rykker nærmere i takt med at de europæiske lande i de kommende måneder gennemfører storstilede vaccinationsprogrammer.

Adgangen til offentlig transport, arbejdspladser, butikker, uddannelsessteder, udlandsrejser og mange andre områder af det offentlige rum vil inden længe kunne blive gjort betinget af, at man kan fremvise et opdateret digitalt vaccinationspas.

Et digitalt vaccinationspas rykker nærmere, blandt andet fordi en betydelig andel af befolkningen i flere europæiske lande siger, at de ikke vil lade sig vaccinere mod Covid-19.

Når mange ikke vil lade sig vaccinere, svækkes den samlede samfundsmæssige virkning af vaccinationsprogrammerne, fordi smitten stadig vil være vidt udbredt i samfundet.

Det bliver derfor vanskeligt eller umuligt at opnå flokimmunitet.

Uden flokimmunitet vil det flertal af befolkningen, der lader sig vaccinere, kunne forventes at have en interesse i at begrænse deres samvær med personer, der vælger ikke at lade sig vaccinere.

Det vil kunne udmønte sig i et krav om, at man skal kunne dokumentere sin vaccinations-status for at kunne færdes i bestemte områder af det offentlig rum.

Fælles EU initiativ på vej

I EU er det digitale vaccinationspas allerede sat på dagsordenen for stats- og regeringschefernes kommende møde, og EU-kommissionens formand anbefaler, at der bliver udviklet et fælles EU-vaccinationspas.

En fælles EU-løsning ses som en forudsætning for at få åbnet for turismen til sommer.

I store dele af EU er turisme en økonomisk bærende industri, og 35 millioner menneskers indkomst er afhængig af, at der kommer gang i turismen igen.

Et vaccinationspas ville ikke være så vigtigt, hvis langt de fleste borgere i EU var indstillet på at lade sig vaccinere.

Men i flere EU-lande siger mellem en fjerdedel og en tredjedel af befolkningen, at de ikke forventer at tage imod et tilbud om vaccine.

I Østeuropa har mange mennesker en betydelig mistillid til myndighederne, der stammer tilbage fra landenes kommunistiske fortid.

Det kommer også til udtryk i Tyskland, der i dag omfatter det tidligere DDR.

Men også i Frankrig og i Spanien har store befolkningsgrupper reservationer overfor vaccineprogrammet, og det gælder især blandt etniske minoritetsgrupper.

I Storbritannien viser en netop offentliggjort undersøgelse, at 73 pct. af sorte indbyggere forventer at sige nej til Covid-19 vaccination. For andre minoritetsgrupper forventer over 50 pct. at sige nej til vaccinen.

Det er endnu uvist hvor stor en andel af befolkningen, der skal være vaccineret for at opnå flokimmunitet, men nogle af de skøn, der har været fremme, ligger på 80 pct. eller mere.

En så stor andel af befolkningen kan det vise sig vanskeligt eller umuligt at nå på EU-plan, når store befolkningsgrupper forventer at sige nej til vaccination.

Retssikkerhed og teknologiske udfordringer

Et digitalt vaccinationspas kan derfor blive vanskeligt at komme udenom, selvom det giver anledning til forbehold omkring retssikkerhed, beskyttelse af privatlivet og datasikkerhed.

Men hvis passet skal kunne fungere, vil det formentlig kræve en hidtil uset grad af koordinering på EU-plan om den teknologiske løsning, fordi et virvar af nationale løsninger næppe vil kunne løfte opgaven.

I USA, hvor der også tales meget om et digitalt vaccinationspas, er en gruppe af techvirksomheder med Microsoft, Oracle og Salesforce i spidsen, i fuld gang med at koordinere et fælles initiativ i samarbejde med nogle af de store tech-virksomheder inden for sundhedssektoren, herunder Epic (der er leverandør af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Region Sjælland).

Der findes flere andre initiativer til at udvikle nye globale vaccinations-apps,.

Men selv med bistand fra disse forskellige initiativer vil de tekniske udfordringer ved at indføre et digitalt vaccinationspas i EU være betydelige.

En fælles EU-app skal potentielt kunne benyttes af over tre hundrede millioner mennesker, og skal kunne håndtere særligt følsomme persondata.

Det vil stille massive sikkerhedskrav til løsningen, og spørgsmålet er, om EU-landenes myndigheder har den fornødne tillid til hinandens forvaltning af borgernes sundhedsdata.

Endelig er der det basale problem, at omkring 25 pct. af EU’s voksne befolkning ikke ejer en smartphone, og derfor ikke vil kunne gøre brug af en fælles EU-app.

Allerførst skal så mange som muligt vaccineres.
Men derfra og til en generel genåbning vil der være et godt stykke vej.
Til efteråret vil vi stadig være langt fra verden af 2019.
Men længslen efter den verden vil kunne drive efterspørgslen efter en EU vaccinations-app frem til et punkt, hvor den vil kunne blive vanskelig at komme udenom.


Store forskelle på holdningen til vaccination i forskellige egne af USA

Forskere på Carnegie Mellon University’s Delphi Lab, et USA’s bedste influenza-prognoseteam, har siden foråret 2020 gennemført en omfattende undersøgelse af den amerikanske befolknings holdning til Covid-19 vaccination.
Det senest opdaterede resultat viser, at mere end en fjerdedel af landets befolkning ikke ville lade sig vaccine, hvis de blev tilbudt vaccinen i dag.
Delphi-forskerne har indsamlet data via en storstilet undersøgelse, der er gennemført i samarbejde med Facebook. Hver dag bliver der gennemført en statistisk repræsentativ stikprøve blandt Facebook-brugere, og i gennemsnit deltager 56.000 mennesker dagligt.
Facebook har ikke adgang til de indsamlede data.
Forskerne på Delphi Lab vil nu bruge de indsamlede data til at tilrettelægge målrettede oplysningskampagner i de egne af USA, hvor der er mest brug for det.

MIT Technology Review, 16-01-2021


Henvisninger og baggrund: 18-01-2021