Essay: Arbejde

Teknologier som kunstig intelligens, internettet, mobiltelefoni, bioteknologi og satellitter har gennem de sidste 20 år medført dybtgående politiske og økonomiske forandringer i det globale samfund.
Aldrig før er teknologiudviklingen inden for så mange forskellige felter blevet bundet sammen så hurtigt og har medført så store samfundsmæssige forandringer på så kort tid.
Den teknologiske revolution sker sideløbende med en dramatisk global befolkningstilvækst.
Samtidig har den fortsatte vækst i produktion og forbrug bragt det globale økosystem på randen af sammenbrud.
Hele denne globale revolution har udfordret mange af de begreber og normer, der holder sammen på den vestlige civilisation, herunder forståelsen af arbejdets rolle i tilværelsen.
Det har rejst nogle fundamentale spørgsmål om menneskers vilkår i vores kultur.
Hvad er arbejde?
Hvilken rolle spiller arbejde for den individuelle livsudfoldelse?
Hvilke krav og forventninger stiller samfundet til den enkelte om deltagelse i produktionen?
Arbejde er blevet et af tidens mest presserende politiske spørgsmål, med vidtrækkende konsekvenser for Europas borgere.

Afsnit 1 Flere hænder
Hvert år vokser den globale arbejdsstyrke med over 30 millioner mennesker, der hver især kaster sig ind i jagten på at finde et arbejde og en indkomst. Men i Europa og andre rige lande, er behovet for arbejdskraft ikke længere stigende. Samtidig med, at der bliver flere arbejdsivrige hænder i verden, bliver der færre jobs til fordeling mellem alle disse hænder. I Europa er arbejdsmarkedet kommet under pres fra flere sider, og perspektivet er, at der ikke længere vil være arbejde nok til alle. >>

Afsnit 2 Arbejdets rolle i tilværelsen
Så langt tilbage i tiden, som vi kan finde belæg for, har mennesker fortalt historier om arbejdets rolle i tilværelsen.
Den industrielle revolution i Europa medførte et brud med den traditionsbundne ramme for denne fortælling.
Allerede inden en ny historie om menneskers forhold til arbejde var blevet bredt forankret, har globaliseringen og den digitale revolution igen udfordret begreberne om arbejdets rolle i tilværelsen. >>

Afsnit 3 Udflytning af arbejdspladser
Siden det industrielle gennembrud i 1800-tallet er antallet af arbejdspladser i Europa vokset i samme takt som investeringerne i udbygningen af produktionen.
Samtidig har udbygningen af produktionen været begrænset af adgangen til arbejdskraft.
Denne gensidige afhængighed mellem arbejde og kapital i Europa blev brudt med globaliseringen, der satte ind fra omkring år 2000.
Samtidig med at produktionen og forbruget er skudt i vejret, er mange millioner arbejdspladser forsvundet, fordi en stigende andel af produktionen ikke længere finder sted i Europa. >>

Afsnit 4 Indvandring
Europa er en af verdens rigeste og mest sikre regioner, og millioner af mennesker fra fattige og krigshærgede egne af verden er villige til at gå gennem ild og vand for at komme til at leve her.
Samtidig søger millioner af mennesker fra det østlige Europa mod vest til de mere velhavende og mere dynamiske områder af Europa.
Indvandringen til det vestlige Europa har skærpet konkurrencen om de tilbageværende jobs, og har samtidig medført en kulturrevolution i mange traditionsbundne bysamfund.
Resultatet er blevet en dyb kulturel og politisk konflikt i Europa, som det er vanskeligt at se enden på. >>

Investeringer
Under udarbejdelse

Automatisering
Under udarbejdelse

Hvad nu?
Under udarbejdelse