Forfatter: Mikael Lynnerup

Læs mere

Arbejde

Det europæiske arbejdsmarked er i opbrud.
Globalisering, indvandring og automatisering har skærpet konkurrencen om arbejdspladserne. Millioner af mennesker lever uden fast tilknytning til en arbejdsplads, og arbejdets rolle i tilværelsen er under forvandling.
Omstillingen på arbejdsmarkedet presser samfundets normer og sammenhængskraft, og er blevet en af Europas største politiske udfordringer.