Forfatter: Mikael Lynnerup

Læs mere

Arbejdets rolle i tilværelsen

Før den industrielle revolution havde familien i århundreder udgjort en traditionsbundet ramme omkring produktionen og samlivet mellem mænd og kvinder. Industrialiseringen nedbrød denne ramme, og førte til et skarpt skel mellem arbejde og privatliv. Med den digitale revolution er grænserne igen blevet brudt op, og begreberne om arbejde og familie
er blevet flydende og uklare. Det er temaet for det andet afsnit i Pejlingers essay om Arbejde.

Læs mere

Arbejde

Det europæiske arbejdsmarked er i opbrud.
Globalisering, indvandring og automatisering har skærpet konkurrencen om arbejdspladserne. Millioner af mennesker lever uden fast tilknytning til en arbejdsplads, og arbejdets rolle i tilværelsen er under forvandling.
Omstillingen på arbejdsmarkedet presser samfundets normer og sammenhængskraft, og er blevet en af Europas største politiske udfordringer.

Læs mere

Den2Radio: Norden i Europa

I en samtale med Jørgen Johansen fra Den2Radio trækker Mikael Lynnerup, der redigerer og skriver “Pejlinger”, nogle af hovedlinjerne op i Danmarks og Nordens Europapolitik siden 1970-erne, herunder udviklingen af Det Indre Marked og Den Europæiske Union.
Sikkerhedspolitikken fremhæves som afgørende for udviklingen af det europæiske samarbejde.

Læs mere

Spænd Selen

Skyen er omdrejningspunktet for den teknologiske revolution, der er under udfoldelse over hele verden. Fra sundhed og uddannelse til bankvæsen og militær medfører Skyen dybtgående forandringer, og de fleste arbejdspladser vil blive forvandlet til ukendelighed af denne teknologiske revolution. Mange vil helt forsvinde.
Dette essay sætter scenen.