Forfatter: Mikael Lynnerup

Læs mere

Arbejde

Det europæiske arbejdsmarked er i opbrud.
Globalisering, indvandring og automatisering har skærpet konkurrencen om arbejdspladserne. Millioner af mennesker lever uden fast tilknytning til en arbejdsplads, og arbejdets rolle i tilværelsen er under forvandling.
Omstillingen på arbejdsmarkedet presser samfundets normer og sammenhængskraft, og er blevet en af Europas største politiske udfordringer.

Læs mere

Indvandring

Europa er en af verdens rigeste og sikreste regioner, og millioner af mennesker fra fattige og krigshærgede egne af verden er villige til at gå gennem ild og vand for at komme til at leve her. Samtidig søger millioner af mennesker fra det østlige Europa mod vest. Indvandringen til det vestlige Europa har medført en kulturrevolution i mange bysamfund, og resultatet er blevet en dyb kulturel og politisk konflikt i Europa, som det er vanskeligt at se enden på.
Det er temaet for det fjerde afsnit i Pejlingers essay om Arbejde.

Læs mere

Udflytning af arbejdspladser

Siden det industrielle gennembrud 1800-tallet er antallet af arbejdspladser vokset i samme takt som investeringerne i udbygningen af produktionen. Samtidig har udbygningen af produktionen været begrænset af adgangen til arbejdskraft. Denne gensidige afhængighed mellem arbejde og kapital blev brudt med globaliseringen, der satte ind fra omkring år 2000. Det tredje afsnit i Pejlingers essay om Arbejde handler om konsekvenserne af denne historiske omstilling.

Læs mere

Arbejdets rolle i tilværelsen

Så langt tilbage i tiden, som vi kan finde belæg for, har mennesker fortalt historier om arbejdets rolle i tilværelsen. Den industrielle revolution i Europa medførte et brud med den traditionsbundne ramme for denne fortælling. Allerede inden en ny historie om menneskers forhold til arbejde var blevet bredt forankret, har globaliseringen og den digitale revolution igen udfordret begreberne om arbejdets rolle i tilværelsen. Det er temaet for det andet afsnit i Pejlingers essay om Arbejde.

Læs mere

Den2Radio: Norden i Europa

I en samtale med Jørgen Johansen fra Den2Radio trækker Mikael Lynnerup, der redigerer og skriver “Pejlinger”, nogle af hovedlinjerne op i Danmarks og Nordens Europapolitik siden 1970-erne, herunder udviklingen af Det Indre Marked og Den Europæiske Union.
Sikkerhedspolitikken fremhæves som afgørende for udviklingen af det europæiske samarbejde.

Læs mere

Spænd Selen

Skyen er omdrejningspunktet for den teknologiske revolution, der er under udfoldelse over hele verden. Fra sundhed og uddannelse til bankvæsen og militær medfører Skyen dybtgående forandringer, og de fleste arbejdspladser vil blive forvandlet til ukendelighed af denne teknologiske revolution. Mange vil helt forsvinde.
Dette essay sætter scenen.