Author: Mikael Lynnerup

Den2Radio: Norden i Europa

I en samtale med Jørgen Johansen fra Den2Radio trækker Mikael Lynnerup, der redigerer og skriver “Pejlinger”, nogle af hovedlinjerne op i Danmarks og Nordens Europapolitik siden 1970-erne, herunder udviklingen af Det Indre Marked og Den Europæiske Union.
Sikkerhedspolitikken fremhæves som afgørende for udviklingen af det europæiske samarbejde.

Essay: Spænd Selen

Skyen er omdrejningspunktet for den teknologiske revolution, der er under udfoldelse over hele verden. Fra sundhed og uddannelse til bankvæsen og militær medfører Skyen dybtgående forandringer, og de fleste arbejdspladser vil blive forvandlet til ukendelighed af denne teknologiske revolution. Mange vil helt forsvinde.
Dette essay sætter scenen.