Kategori: Briefs

Læs mere

Den2Radio: Norden i Europa

I en samtale med Jørgen Johansen fra Den2Radio trækker Mikael Lynnerup, der redigerer og skriver “Pejlinger”, nogle af hovedlinjerne op i Danmarks og Nordens Europapolitik siden 1970-erne, herunder udviklingen af Det Indre Marked og Den Europæiske Union.
Sikkerhedspolitikken fremhæves som afgørende for udviklingen af det europæiske samarbejde.