Kategori: Essay / Arbejde / Afsnit 2

Læs mere

Arbejdets rolle i tilværelsen

Før den industrielle revolution havde familien i århundreder udgjort en traditionsbundet ramme omkring produktionen og samlivet mellem mænd og kvinder. Industrialiseringen nedbrød denne ramme, og førte til et skarpt skel mellem arbejde og privatliv. Med den digitale revolution er grænserne igen blevet brudt op, og begreberne om arbejde og familie
er blevet flydende og uklare. Det er temaet for det andet afsnit i Pejlingers essay om Arbejde.