Kategori: Essay

Læs mere

Arbejde

Det europæiske arbejdsmarked er i opbrud.
Globalisering, indvandring og automatisering har skærpet konkurrencen om arbejdspladserne. Millioner af mennesker lever uden fast tilknytning til en arbejdsplads, og arbejdets rolle i tilværelsen er under forvandling.
Omstillingen på arbejdsmarkedet presser samfundets normer og sammenhængskraft, og er blevet en af Europas største politiske udfordringer.

Læs mere

Spænd Selen

Skyen er omdrejningspunktet for den teknologiske revolution, der er under udfoldelse over hele verden. Fra sundhed og uddannelse til bankvæsen og militær medfører Skyen dybtgående forandringer, og de fleste arbejdspladser vil blive forvandlet til ukendelighed af denne teknologiske revolution. Mange vil helt forsvinde.
Dette essay sætter scenen.