05-03-2018

PERSONLIG MEDICIN: ANALYSER FLYTTER TIL SKYEN

Baggrund & henvisninger

UK leads the world as 100,000 Genomes Project hits the 50,000 genomes landmark to transform NHS patient care
Genomics England, 20-02-2018

Canadian Genomics Cloud launched to provide widespread access to genomics infrastructure for Canada
Canadian Genomics Cloud, 14-02-2018

Cloud computing for genomic data analysis and collaboration
Ben Langmead & Abhinav Nellore, Nature Reviews, Genetics, 30-01-2018

Framework for Responsible Sharing of Genomic and Health-Related Data
Global Alliance for Genomics and Health, 09-12-2014

Human genomics: The end of the start for population sequencing
Ewan Birney & Nicole Soranzo, Nature, 30-09-2015

L 146 Forslag til lov om ændring af sundhedsloven.
(Organiseringen i Sundheds- og Ældreministeriet, oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.).
Folketinget, Februar 2018