PEJLINGER skrives af Mikael Lynnerup.

Projektet har stået på siden 2014, og er båret af en interesse for at skrive på dansk i et ikke-teknisk sprog om et tema, der ellers overvejende behandles på engelsk og ofte med vægt på de tekniske aspekter.

Jeg har mange års erfaring inden for journalistik og fra arbejde med de forretningsmæssige aspekter af IT og kommunikation.

Igennem årene har jeg fulgt med i, analyseret, beskrevet og har taget aktivt del i udviklingen af informationsteknologi og den digitale omstilling.

Min faglige baggrund er MA fra Århus Universitet og Executive MBA fra CBS.

Jeg henter viden og inspiration fra bøger, tidsskrifter og rapporter og fra Financial Times, der altid har været min daglige avis.

PEJLINGER er ikke uden meninger, men indeholder især råstof til egen eftertanke om den mest vidtrækkende teknologiske revolution nogen sinde.

Jeg kan kontaktes på mikael.lynnerup@pejlinger.dk

MareNostrum Supercomputer, Barcelona 2014
MareNostrum Supercomputeren, der er etableret i Chapel Torre Girona, Barcelona, i 2014, indgår i en virtuel kombination af europæiske supercomputere i Skyen, der tilsammen frembringer verdens kraftigste computerinstallation.

IT-løsninger fra Skyen, også kaldet cloud-løsninger, medfører en samfundsmæssig omstilling af historiske dimensioner.

Omstillingen har vidtrækkende konsekvenser for borgere, virksomheder, kultur og økonomi.

PEJLINGER vil dokumentere omstillingen i tekst og billeder, i et format, der er forankret i Skyen.

Der er fokus på sammenhænge og tendenser, og på hvordan omstillingen til Skyen kommer til udtryk på arbejdspladserne, både i den private og i den offentlige sektor.

Fra kontorerne hos TransferWise.com, der er en af de mange strålende historier fra startup-scenen i Shoreditch-kvarteret. Virksomheden er startet som en tomands-virksomhed i 2010 af Taavet Hinrikus and Kristo Käärmann. I dag beskæftiger virksomheden 250 ansatte og skønnes at have en markedsværdi tæt på en milliard dollars. TransferWise modtog i 2014 et kapitalindskud på 58 millioner dollars fra amerikanske investorer.
Fra kontorerne hos TransferWise.com, der har kontorer i Shoreditch-kvarteret i London. Virksomheden beskæftiger 250 ansatte og skønnes at have en markedsværdi tæt på en milliard dollars.

Revolutionen fra Skyen er et globalt fænomen, og danske virksomheders omstilling til Skyen sker sideløbende med en tilsvarende omstilling i vores nabolande.Europa

Det gælder også på det politiske plan, hvor det meste af den lovgivning, der regulerer omstillingen til Skyen i Europa, bliver besluttet i EU.

Derfor vil PEJLINGER også lægge vægt på at inddrage perspektiver fra Stockholm, Berlin, Paris og London.

front01

Containerhavnen i Singapore er blevet et klassisk symbol på globaliseringen. Billedet illustrerer kompleksiteten i det globale produktionskredsløb, der omfatter alt fra fremstilling af mobiltelefoner og køleskabe til biler og byggematerialer.

Serviceydelser er også blevet en del af den globale markedsplads, og i dag får mange danske virksomheder udført administrative opgaver på kontorer i Bangalore eller i Manilla.

Skyen gør det muligt at understøtte denne nye, komplekse virkelighed på markedet.

Samtidig medvirker en ny generation af løsninger fra Skyen til at accelerere globaliseringen gennem udbredelse af kraftige analyseredskaber og kunstig intelligens.

Hele verden er nu omfattet af denne selvforstærkende og dybtgående omstillingsproces, der medfører automatisering af millioner af arbejdspladser, og som har vidtrækkende kulturelle, økonomiske og politiske følgevirkninger.

BMW’s produktionsstyring gennemføres i Skyen. Billedet er fra en svejselinje på BMW-fabrikken i Spartanburg, 2014.

Φ