12-10-2015

Safe Harbour: En skrivebordsøvelse

Baggrund & henvisninger

Europe’s costly judgment on data protection
Financial Times, 07-10-2015

Data protection: No safe harbour
Financial Times, 09-10-2015

Worldwide fight over personal data has barely begun
Evgeny Morozov
Financial Times, 08-10-2015

Ireland’s role as EU’s chief privacy regulator in spotlight
Financial Times, 07-10-2015

US tech companies overhaul operations after EU data ruling
Financial Times, 06-10-2015

European Ruling is Merely a Symbolic Victory for Privacy
The New York Times, 09-20-2015

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger
EF-Tidende nr. L 281 af 23/11/1995 s. 0031 – 0050