Online: Tonen skærpet i opgør om nyheder

Smartphones og tablets bruges nu i stor stil til at læse nyheder online. Over alt i Europa koster det markedsandele for aviser og TV.

Hver måned bliver der sendt over en milliard klik fra Googles nyhedstjeneste, Google News, til de medie-hjemmesider, hvorfra Google indsamler nyheder.

Nyhedstjenesten Google News findes i over 70 forskellige regionale udgaver og udkommer på mange forskellige sprog.

Google danner sin nyhedsoversigt gennem en automatisk indsamling af nyheder fra de lokale nyhedsmediers egne hjemmesider, og mange af de traditionelle medier har taget afstand fra tjenesten, fordi de mener, at Google News lukrerer på mediernes ophavsretsbeskyttede indhold.

Fra dansk side har mediebranchen på et tidligt tidspunkt opstillet en række betingelser for anvendelsen af danske nyheder på Google News, og herefter har Google valgt ikke at udvikle en dansk version.

Men Google News er i de seneste år blevet en stor aktør i den europæiske online-medieverden, og Google News udkommer nu med nationale udgaver i Norge, Sverige, Finland, Tyskland, Frankrig, Italien, og de fleste andre EU-lande, inklusive Spanien.

Eller rettere, sådan var det indtil kort før Jul.

Onsdag den 10 december 2014 udsendte Google en pressemeddelelse om, at Google News med øjeblikkelig virkning vil lukke sin udgave i Spanien.

Beslutningen kommer efter vedtagelsen af en lov i det spanske parlament, der vil pålægge Google og andre tilsvarende online nyhedsoversigter en afgift for hver artikel, som de henviser til.

En forening af europæiske mediehuse, der agiterer for at lovgive imod automatiseret nyhedsindsamling og videreformidling fra Skyen, ser udviklingen i Spanien som en sejr.

Men uanset hvordan man udlægger teksten, så kan udviklingen ses som et håndgribeligt eksempel på, hvordan det europæiske nyhedsmarked nu er under forandring.

Forbruget af nyheder flytter i øget tempo til online formater, og forbruget følger desuden den generelle omstilling til anvendelse af mobile terminaler i form af smartphones eller tablets.

I Storbritannien har online medier i 2014 for første gang opnået samme placering som de trykte medier, når det gælder befolkningens forbrug af nyheder, og den fortsatte omstilling til online er blevet hjulpet godt på vej af en markant stigende anvendelse af tablets og smartphones.

Omstillingen til Skyen har vidtgående økonomiske konsekvenser for nyhedsmedierne, fordi omstillingen til online og til mobil både medfører øgede omkostninger og faldende indtægter.

Den aktuelle udvikling i Spanien kan i den forbindelse ses som de første skærmydsler i et forestående opgør om den teknologiske og økonomiske kontrol over nyhedslandskabet i Europa.

De traditionelle, nationale mediehuse i Europa kan i den forbindelse muligvis få held til at standse Google News og andre online nyhedsoversigter fra Skyen, sådan som det tidligere er sket i Danmark og nu senest i Spanien.

Men den teknologiske platform, der er blevet bærende for udviklingen af nyhedstjenester, og de tilhørende koncepter for kommercialisering, bliver i stigende grad kontrolleret af Google og en lille håndfuld af andre operatører i Skyen.

Nyhedsforbrug-UK-2014_01

For de 16-24 årige i Storbritanien er online blevet den førende kanal for forbrug af nyheder

OFCOM: News consumption in the UK – 2014 report

Se også det tidligere indlæg om de tyske mediers opgør med Google i efteråret 2014.