Sundhed: Den oplyste forbruger

Med “ResearchKit” har Apple taget et vigtigt skridt mod at forbinde den bløde fitness-sektor med den formelle sundhedssektor. Den veloplyste forbruger har dermed fået endnu et værktøj til at styrke sin position i kampen om knappe ressourcer.

Verdens befolkning bliver ældre, og for første gang i historien er der nu flere mennesker over 65 år end under 5 år. I de rige lande er andelen af ældre endnu større.

I Europa er fødselstallet så lavt, at befolkningstallet kun kan opretholdes gennem indvandring.

Til gengæld tyder alt på, at indvandringen til Europa vil fortsætte med uformindsket styrke i mange årtier fremover, simpelthen fordi en hastigt voksende befolkning i Afrika, Mellemøsten og Asien medfører et overskud på millioner af unge mennesker, der må søge ud i verden for at finde arbejde.

I praksis betyder det fortsat øget indvandring til Europa.

Det er nogle store, historiske forskydninger, der her er på spil, og de vil medføre store samfundsmæssige udfordringer over alt i Europa.

Udfordringerne vil blandt andet ramme sundhedssektoren.

Med flere borgere over 65 og med en væsentligt længere levetid for en stor del af den ældre befolkning, vil trækket på sundhedssektoren blive forholdsmæssigt større.

Samtidig vil der være færre erhvervsaktive til at betale for sundhedsydelserne, og der vil være færre hænder til at udføre sundhedsarbejdet.

Sideløbende sker der store gennembrud inden for behandlingen af sygdomme fra kræft til alzheimer’s, og allerede i dag står sundhedssektoren overfor nogle hårde valg om anvendelse af disse nye og ofte kostbare behandlingsformer.

Indvandringen til Europa vil uvilkårligt øge de politiske spændinger omkring prioriteringen i sektoren.

Der gives ingen simple løsninger på den gordiske knude, der er under udvikling i vores sundhedssektor, men de fleste kan blive enige om, at det er nødvendigt at nedbringe det generelle omkostningsniveau: flere skal kunne behandles mere og for færre penge.

En af vejene til at opnå dette er, at patienterne selv overtager noget af arbejdet, og til det formål er løsninger fra Skyen velegnede.

De fleste mennesker har dag en smartphone, hvor der kan installeres app’s , og hvor der er forbindelse til internettet. Denne vidt udbredte infrastruktur åbner store, nye muligheder for at inddrage patienterne direkte i sundhedsarbejdet.

Umiddelbart ser der ud til at være stor interesse blandt forbrugerne for at medvirke til denne form for digital selvhjælp.

Da Apple tidligere på måneden lancerede ”ResearchKit” var der allerede inden for første 24 timer over ti tusinde iPhone-brugere, der havde tilmeldt sig forskellige programmer, der har til formål at indsamle sundhedsdata til brug for forskning på amerikanske universiteter.

I et af programmerne sender patienter, der har været behandlet for brystkraft, helbredsinformationer til et hold forskere på Harward University, der anvender informationerne i deres undersøger af langtidseffekterne af kemoterapi.

I et andet projekt indvilger iPhone-brugerne i at deres telefon opsamler og videresender informationer om deres fysiske aktivitet til et hold hjerteforskere på Standford Univerity.

Medicinalvirksomheden, Norvartis, der er en af verdens største producenter af kontaktlinser, arbejder sammen med Google om at udvikle en ny generation af smarte linser, der måler sukkersygepatienters glykose-niveau i øjets tårevæske. Via en Smartphone kan målingerne bruges både til at vejlede den enkelte patient om at tage sin medicin, og kan samtidig videresende vigtige og præcise patientdata til brug for sundhedspersonalet.

Foruden disse løsninger, der er direkte forbundet med den professionelle sundhedssektor, er der opstået et bredere marked med fokus på fitness og wellness, hvor folk på egen hånd anvender armbånd eller lignende til at måle alt fra blodtryk og søvnrytme til ægløsning og stressniveau.

Nogle virksomheder ser med interesse på denne udvikling fordi en øget opmærksomhed overfor livsstil kan medvirke til at reducere personalets sygefravær.

Der er eksempler på, at virksomheder overvejer at overvåge deres ansattes helbred og livsstil ved hjælp af fitness-armbånd, på samme måde som det efterhånden er blevet rutine, at kørende medarbejdere overvåges med GPS.

Sundhedsløsninger fra Skyen er stadig overvejende noget, der udfoldes inden for fitness og wellness-området, men grænserne over til det formelle sundhedssystem er glidende.

En af de store forhindringer for at gøre brug af disse løsninger inden for den formelle sundhedssektor er, at de data, der indgår i løsningerne, per definition er følsomme persondata.

Udfordringerne med at navigere reglerne for anvendelse af persondata i sundhedsvæsnet fik for et par år siden Google til at standse videreudviklingen af ”Google Health” og i stedet fokusere på ”Google Fit”, fordi håndteringen af fitness-data er mere fremkommelig.

Men Google har fastholdt sin interesse for den formelle sundhedssektor, og virksomheden har i de seneste år investeret flere hundrede millioner dollars i projekter, der direkte er relateret til aldersbetingede sygdomme og andre oplagte vækstområder.

Det gælder for eksempel ”23andMe”, der tilbyder almindelige forbrugere en simpel og billig metode til at få foretaget en personlig DNA-analyse for arvelige sygdomme, etc.

“23andMe” Chief Executive Officer, Anne Wojcicki (Bloomberg)

Foreløbig har over 850.000 mennesker taget imod dette tilbud og har betalt ca. 100 $ for en DNA-analyse. ”23andMe” forventer at runde en million analyser i 2015.

Samtidig med at den enkelte forbruger får værdifulde oplysninger om sine personelige arveanlæg, så betyder indsamlingen af DNA-data, at der er blevet opbygget en kæmpe database med anonymiserende DNA-informationer, der nu bliver anvendt til forskningsformål i samarbejde med medicinalfirmaer.

Anvendelsen af avancerede fitness, wellness og egentlige sundheds-løsninger fra Skyen åbner for, at flere forbrugerne af sundhedsydelser, fremover kan forventes at møde op til konsultation hos deres læge udstyret med et avanceret sæt af data og med en kvalificeret analyse af disse data som grundlag for en drøftelse med lægen om, hvilke behandlinger, der vil kunne være relevante over for eventuelle lidelser.

Der vil kunne være besparelser forbundet med, at forbrugerne på denne måde møder velforberedte op, og måske allerede selv har finansieret en række undersøgelser, der traditionelt ville være kostbare at gennemføre i det formelle sundhedsvæsen.

Samtidig vil det kunne vise sig, at en voksende gruppe af veloplyste og veluddannede forbrugere vil have klare forventninger om at blive tilbudt relevante behandlinger, uanset omkostningerne for sundhedsvæsenet.

Henvisninger og baggrund: 30.03.2015