Konkurrence: Ulmende opgør i EU

Nye tjenester fra Skyen udfordrer hævdvundne rettigheder til små lokale monopoler ud over Europa. Det går ikke stille af. Den politiske reaktion på de nye tjenester fra Skyen spænder fra omfavnelse til retsforfølgelse.

USA’s præsident, Barack Obama, satte nålen i en rå nerve, da han i et interview med web-magasinet, re/code i februar udtalte, at de europæiske politikere bare er dårlige tabere, når de klager over, at amerikanske teknologivirksomheder som Google og Uber ikke spiller efter de gældende konkurrenceregler.

I virkeligheden er den store europæiske bekymring for konkurrencereglerne bare et skalkeskjul for at opstille handelshindringer fra amerikanske virksomheder, der er konkurrencemæssigt overlegne, sagde Obama.

Udtalelserne førte til stor opstandelse på vores side af Atlanten, men sagen er, at de politiske ledere i Europa er splittet i deres holdning til, hvordan man skal reagere på udfordringer fra amerikanske løsninger fra Skyen som Google og Uber.

Nogen forsvarer med alle midler den gældende orden, der blandt andet betyder, at taxi-erhvervet drives inden for rammerne af nærmest feudale markedsforhold med et uigennemsigtigt væv af privilegerede monopoler fra by til by.

Tyskland, Holland og Frankrig fører an på den flanke.

Andre ser udfordringen fra de nye serviceydelser som en kærkommen lejlighed til at få indført mere tidssvarende markedsforhold.

De ser gerne en modernisering af traditionelle tjenesteydelser baseret på nye digitale løsninger fra Skyen, som det for eksempel sker med Uber inden for taxikørsel.

Denne front ledes af UK og (en del af) EU Kommissionen.

Der er mange motiver og interesser på spil.

Dels er der hensynet til alle de eksisterende virksomheder, der bliver berørt af omstillingen. De råber ganske højlydt op, og det kan forekomme politisk opportunt at gøre sig til talsmand for deres frustration.

På den anden side, så repræsenterer de nye løsninger en gylden mulighed for en stor gruppe underbeskæftigede og ofte marginaliserede borgere for at tilkæmpe sig en plads i økonomien. Mange politikere vil være sympatiske over for en sådan udvikling.

Desuden er der spørgsmålet om politisk magt og indflydelse.

De gældende markedsforhold lægger reguleringen af visse serviceydelser i hænderne på nationale eller regionale politikere, der hersker over tildelingen og forvaltningen af privilegier.

Over for dette står politikere i Bruxelles, der ser udviklingen som en mulighed for at få bragt nye områder af økonomien ind under EU Kommissionens kontrol, og dermed styrke Kommissionens magtbase.

Violetta Bulc, EU-kommissær for transportområdet, er tydeligvis ikke blind for de politiske perspektiver, når hun i et svar til EU Parlamentet i april, henviser til, at reguleringen af taxikørsel i EU ”for tiden” er reguleret af nationale eller regionale myndigheder, og samtidig signalerede en interesse for at gennemføre en generel EU-regulering for nye tjenester som Uber.

Tyskland har indtil nu været en stærk fortaler for status quo og har været en af bannerførerne for aktion over for Googles markedsdominans, men der kom uorden i geledderne, da den tyske konkurrencemyndighed tidligere på måneden opfordrede til en kursændring.

Den tyske ”Monopolkommission” betegnede i en ny rapport den digitale sektor som værende ”særdeles innovativ og dynamisk” og vurderede, at konkurrencen i sektoren er så intens, at der er ”begrænset behov for statslig regulering”.

Det var set fra den tyske regerings synspunkt det forkerte svar, og det gav anledning til en interessant offentlig dialog mellem økonomiminister, Sigmar Gabriel, og Monopolkommissions formand, Daniel Zimmer.

Google og Uber og mange af de andre store amerikanske teknologivirksomheder, nedbryder og forstyrrer således ikke alene den eksisterende orden indenfor gamle erhverv som taxikørsel og nyhedsformidling, men bringer også ”disruption” til den politiske verden.

Vi har kun set begyndelsen.

Præsident, Barack Obama, sagde til til re/code, i februar 2015:

“Vi har ejet internettet. Vores virksomheder har skabt det, udvidet det, perfektioneret det, på en måde, som [Europa] ikke  kan konkurrere med. Og hvad de ofte fremlægger som ædle holdninger vedrørende forskellige spørgsmål, det er sommetider reelt beregnet på at forsvare deres kommercielle interesser.”
“[Europæiske virksomheder], der ikke kan konkurrere med vores, forsøger kort og godt at etablere nogle vejspærringer for vores virksomheder for at forhindre dem i at operere effektivt.”

22062015-02
Præsident, Barack Obama – re/code, februar 2015

Foto: Protesterende taxichauffører i Berlin, juni 2014

Henvisninger og baggrund: 22.06.2015