Førerløse køretøjer: Der skal man længere ud på landet…

Digitale løsninger fra Skyen manifesterer sig i den fysiske verden, ofte med dramatisk effekt. Førerløse køretøjer er et eksempel på, hvor store forandringerne kan blive.

Små, selvkørende Google-biler er ofte det første, der dukker op på den indre nethinde, når talen falder på førerløse køretøjer.

Men i virkeligheden er førerløse personbiler endnu langt fra at nå den almindelige forbruger, og inden vi når dertil, skal store dele af den globale bilindustri igennem en dybtgående omstilling, der starter langt ude på landet.

Det er et af hovedbudskaberne i en ny rapport om udviklingen af førerløse køretøjer, der er udgivet af det globale konsulentfirma, McKinsey.

Rapporten, der bygger på interviews med flere tusinde nøglepersoner i den globale bilindustri, tegner en rute med ti etaper frem til de førerløse personbiler.

Her følger en sammenfatning af hver af de ti etaper.

  1. Industrielle køretøjer viser vejen
29062015-02

Hvis man vil se førerløse køretøjer i aktion i dag, så skal man besøge en stor jernmine eller tage en tur langt ud på landet. I disse omgivelser anvendes førerløse køretøjer allerede i ret stort omfang, fordi de her kører på privat grund og ikke risikerer at komme i kontakt med almindelig, offentlig trafik. Erfaringerne fra denne anvendelse viser, hvordan førerløse køretøjer bidrager til at optimere kørslen og derigennem opnår en væsentlig reduktion i brændstofforbrug og CO2-udslip (en besparelse på 60 pct.). Inden for de næste 10-15 år kan vi forvente at se de første førerløse lastbiler på landevejene i almindelig, kommerciel drift.

  1. Bilfabrikanterne træffer strategiske valg

De store etablerede bilfabrikanter vil vælge en gradvis udvikling frem til den førerløse personbil, og fra deres side vil vi i de kommende år se automatisering af flere og flere funktioner.
Nye spillere i branchen, som Google, vil forsøge at springe direkte frem mod den førerløse bil i form af specielle køretøjer, der er rettet imod veldefinerede segmenter med særlige behov, som for eksempel ældre og handicappede.

  1. Forandringer i anvendelsen af biler

Sideløbende med den teknologiske udvikling sker der en ændring i anvendelsen af køretøjer, herunder personbiler, hvor ”dele-økonomien” definerer nye rammer for brugen af biler, og hvor der i stigende grad kommer fokus på betaling efter forbrug.

  1. Nyt landskab for bilservice

Servicering af bilparken er i dag en meget stor industri, med millioner af private bilister som kunder. Markedet er domineret af selvstændige værksteder, der kan være autoriserede, men som er enkeltstående forretninger med egen kundekreds.
I takt med introduktionen af førerløse biler vil bilfabrikanterne kunne forventes at overtage hovedparten af denne serviceindustri, samtidig med at førerløse biler vil blive leveret til forbrugerne inklusive service.

  1. Forsikringsselskabers forretningsmodel forandres

Samtidig med at serviceværkstederne overtages af bilfabrikanterne vil forsikringsbranchen komme til at stå over for en tilsvarende dybtgående forandring, fordi ansvaret for de førerløse køretøjer vil overgå fra privatpersoner til bilfabrikanterne.

29062015-04
  1. Virksomhedernes forsyningskæder brydes op

Udbredelsen af førerløse køretøjer inden for kommerciel transport vil føre til ændringer i virksomhedernes logistik og lagerfunktioner. Der kommer fokus på at levere varer til forbrugerne direkte fra lagerfaciliteter, med kort varsel og med køretøjer, der er optimeret for hurtige og små leverancer, herunder droner.

  1. Bilisterne får mere tid til det hele

Når de førerløse biler kommer i almindelig drift til persontransport (+25 år), vil det frigøre en enorm mængde arbejdstid. Ud fra en antagelse om, at bilisterne i gennemsnit vil få 50 minutter mere til rådighed til arbejde om dagen, fordi de kan arbejde mens de bliver transporteret, bliver det på globalt plan til en milliard ekstra arbejdstimer – om dagen.

  1. Parkering fylder mindre

Parkeringspladser beslaglægger i dag tusindvis af kvadratmeter i nogle af de dyreste lokationer i verden, nemlig i de store byer. Selvkørende køretøjer kan parkeres meget tæt og mere afsides, og det vil reducere behovet for parkeringspladser i byerne. Besparelserne løber op i enorme beløb, og  den sparede plads kan bruges til boliger eller til nye, værdiskabende aktiviteter.

  1. Ulykkestallene falder

Trafikskader er en af de vigtigste årsager til personskader i de vestlige lande. I 2012 er de årlige omkostninger til behandling af ofre for trafikulykker i USA beregnet til at have kostet 212 milliarder dollars. Førerløse køretøjer forventes at kunne reducere omfanget af personskader i forbindelse med trafikulykker med 90 pct.

  1. Vækst i robotteknologi til private forbrugere

Én robot kommer sjældent alene. I takt med at førerløse biler bliver tilstrækkeligt smarte til at blive sluppet løs på landevejene, vil der være blevet løst en masse problemer med sensorer, software, sikkerhed og kommunikation. Disse løsninger vil have en direkte afsmittende virkning på udviklingen af robotter til privat brug i hjemmet.

Top: Klingerstown, Pennsylvania

Henvisninger og baggrund: 29.06.2015