Investeringer: Big Data og automatisering

Globale investeringsfirmaer samarbejder med verdens førende tech-firmaer inden for kunstig intelligens om at udvikle systemer, der kan gennemføre intelligente investeringsbeslutninger uden medvirken af mennesker.

Firmaer, der lever af at forvalte andre menneskers penge, konkurrerer om at være bedst til at give kunderne et godt afkast.

De firmaer, der kan fremvise det bedste afkast, kan tiltrække flest kunder.

Siden finanskrisen satte ind i 2008, har firmaerne i denne branche haft det hårdt.

På grund af nationalbankernes beslutning om at drive renterne ned til 0 eller mindre, er finansmarkederne blevet endnu mere uforudsigelige, end de plejer.

Mange kapitalforvaltere, der tidligere har præsteret strålende afkast, har derfor valgt at returnere kundernes penge, fordi det ikke længere er muligt at sikre en fornuftig forrentning af kundernes kapital.

De kapitalforvaltere, der har valgt at blive på markedet, har rettet blikket mod Skyen for at finde nye smarte løsninger til at understøtte deres forretninger.

Løsninger fra Skyen forventes især at kunne åbne nye muligheder på to fronter.

For det første kan løsningerne hjælpe med at finde vej til de bedste investeringer og dermed til en forbedret indtjening.

For det andet åbner nye løsninger fra Skyen et perspektiv om at kunne automatisere en del af det arbejde, der i dag udføres af forholdsvis højt betalt arbejdskraft i investeringsfirmaerne, og løsningerne kan dermed bidrage til at reducere firmaernes omkostninger.

Med et perspektiv, der både rummer muligheder for større indtjening og lavere omkostninger, bliver løsninger fra Skyen et uomgængeligt tema for produktudviklingen i kapitalforvaltningsfirmaerne.

En af de største virksomheder i branchen er det amerikanske firma, BlackRock, der forvalter 4.6 millioner, millioner dollars, eller 4,6 billioner.

BlackRock har netop indledt et tæt samarbejde med Google om at udvikle nye løsninger fra Skyen baseret på kunstig intelligens.

BlackRock arbejder allerede med interne projekter, hvor der bliver gjort brug af Big Data-analyser, baseret på millioner af input blandt andet fra bredt anlagte overvågninger af Facebook og Twitter.

Samarbejdet med Google sigter mod at bringe disse løsninger til det næste niveau.

Begge firmaer holder kortene tæt til kroppen, med der spekuleres om, at det er Google-virksomheden Deep Mind i Storbritannien, der er omdrejningspunktet for den nye joint-venture.

Deep Mind, der sidste år blev købt af Google, anses for at være en af verdens førende virksomheder inden for udvikling af kunstig intelligens.

Anvendelsen af kunstig intelligens skal gøre det muligt at bringe løsningerne frem til et niveau, hvor de ikke alene er i stand til at udføre rutineopgaver, men hvor løsningerne også kan træffe selvstændige og velovervejede investeringsbeslutninger.

De første store skridt er allerede taget i denne udvikling, ofte med lovende resultater.

Der er dog også eksempler på, at det kan være en risikabel affære at være med ved fronten i denne banebrydende teknologiudvikling.

I 2012 tabte det amerikanske investeringsfirma, Knight Capital, over 400 millioner dollars på under 30 minutter på grund af en programmeringsfejl.

Store tab som disse er dog ikke nok til at holde fortsatte eksperimenter tilbage, fordi de mulige gevinster er meget store.

Ligesom BlackRock nu er indgået i et samarbejde med Google om fortsat udvikling af kunstig intelligens til at analysere markedet og foretage investeringsbeslutninger, så har Bridgewater, der er en anden af branchens største virksomheder, netop etableret et selvstændigt forretningsområde med fokus på at udnytte tilsvarende teknologi til udvikling af forretningen.

Bridgewater baserer sit udviklingsarbejde på Watson, der er IBM’s flagskib for kunstig intelligens.

Men i stedet for at indgå i et samarbejde med IBM, så har Bridgewater simpelthen ansat lederen af IBM’s Watson-team til at stå i spidsen for det interne hold af forskere, der nu arbejder på at udvikle nye, intelligente investeringsløsninger til Bridgewater.

Udviklingen inden for hele dette område er en af de helt store drivkræfter i udviklingen af kunstig intelligens.

23112015-03

De store investeringsfirmaer har, ligesom de store tech-firmaer, meget dybe lommer, og har mulighed for – og vilje til – at investere meget store summer i dette spil.

Allerede i dag findes nogle af verdens mest avancerede anvendelser af kunstig intelligens inden for den finansielle sektor, og med de nuværende investeringer kan det forventes, at de store, globale finanshuse kommer til at kontrollere noget af det mest avancerede teknologi, der findes i den civile sektor.

Udviklingen rummer fascinerende perspektiver, men udgør samtidig en direkte trussel mod tusinder af arbejdspladser i den finansielle sektor.

23112015-04

Tidligere på året lukkede Chicago-børsen for den traditionelle handel med værdipapirer ”på gulvet”, og lukkede dermed for en arbejdsplads, der har dannet rammen om tusinder af menneskers arbejde, og som har fungeret som ramme for værdipapirhandel i over 150 år.

Samtlige transaktioner på børsen, der hidtil er blevet gennemført efter hævdvundne rutiner, der afvikles i et hæsblæsende tempo, gennemføres nu af et computersystem, der fylder nogle få kubikmeter og som opererer flere tusinde gange hurtigere end de traditionelle børshandlere.

Henvisninger og baggrund: 23.11.2015