IoT: Omstilling til digital industri

Omfanget og rækkevidden af den digitale omstilling i samfundet understreges af, hvordan nogle af de traditionelle, tunge industrier bliver gennemsyret af digitale løsninger fra Skyen. Internet of Things – eller IoT – er mest af alt en dagsorden om den næste industrielle revolution.

25012016-01
Billedet ovenfor viser et udsnit fra en fabrik, hvor der fremstilles dampturbiner til brug i energisektoren.

Den type fabrikker er store virksomheder i mere end én forstand.

Dels er der mange penge på spil, og så er de rent fysisk monster store.

Almindelig, løbende inspektion af alle installationer i disse virksomheder er tæt på umuligt, og under alle omstændigheder særdeles kostbart.

Installation af en ny maskine kræver lang tids planlægning med opmålinger og besøg på pladsen.

Men se nærmere på billedet ovenfor, og det bliver tydeligt, at det ikke er et foto, men en computer-animeret tegning.

25012016-02
Virtuel fabriksinspektion hos GE

Billedet stammer fra en installation hos den amerikanske industri-gigant, General Electric, hvor der i de seneste år er blevet bygget Virtual Reality 3D-modeller af mindst 75 fabrikker rundt om i verden.

Hver model repræsenterer en minutiøs gengivelse af den fysiske fabrik, og ved hjælp af Virtual Reality kan ingeniører hjemme i laboratoriet undersøge hver en krog og hver en skue på fabrikken.

På den måde kan man planlægge produktionsopstillinger, installation af nye maskiner, ombygninger, m.v. uden at sætte fod på fabrikken.

Løsningen giver en årlig besparelse på driften på mindst 15 pct.

Som en af verdens største industriforetagender har General Electric, eller GE, interesser inden for fremstilling af maskiner og udstyr til energi, minidrift, olieboring, flyindustri, transport, medicinaludstyr og meget andet.

GE har omkring 600 fabrikker fordelt over hele verden, og er i disse år i gang med den største omstilling i den 123-år gamle virksomheds historie, nemlig en transformation til det, som GE-ledelsen betegner som en ”digital industrivirksomhed”.

Det er en omstilling, der også er på dagsordenen hos Siemens, der udgør den industrielle sværvægter i Europa, og som står for udvikling og produktion af en stor del af det produktionsudstyr, der indgår i mange industrivirksomheders digitale omstilling.

25012016-05.jpg
Fysiske produktionslinjer i bilindustrien bliver udviklet med nye digitale løsninger fra Siemens.

Siemens har interesser i alt fra energisektoren til bilindustrien og byplanlægning, og den digitale omstilling gennemsyrer produktudviklingen på alle områder.

Der er stadig fokus på fremstillingen af meget håndgribelige fysiske produkter i form af maskiner og andet udstyr, men den digitale omstilling indebærer, at der i stigende grad indgår elementer af kommunikation, dataindsamling, analyser og sensorer, der medvirker til en væsentlig værdiforøgelse for kunderne.

Hos GE peger man som eksempel på moderne jernbanedrift i USA.

Her er lokomotiverne i de seneste år blev udstyret med så meget digital elektronik, at de kan betegnes som ”et rullende datacenter”.

Samtidig er skinner og anden teknisk infrastruktur blevet udstyret med sensorer, der leverer information ind til centrale datacentre.

Ved at kombinere og analysere datastrømmene fra lokomotiver og infrastruktur kan GE optimere driften sådan, at alle tog kan sætte farten op med et par kilometer i timen. Ikke meget måske, men det bliver alt i alt til et plus på bundlinjen for jernbaneselskabet på 200 millioner $ om året.

Udviklingen skaber også en ny dynamik i markedet for teknologiløsninger, hvor virksomheder som SAP, Microsoft, IBM og Oracle har været vant til at sætte dagsordenen, og hvor Amazon og Google har vokset sig store og mægtige inden for de seneste få år.

I forbindelse med omstillingen til digitale industrivirksomheder melder GE og Siemens sig nu på banen med deres egne dagsordener for softwareudvikling med sigte på at tilbyde avancerede virksomhedsløsninger fra Skyen.

Konkurrencen mellem teknologivirksomhederne bliver utvivlsomt benhård.

Det er uden sammenligning den største del af teknologimarkedet, der i disse år er ved at finde sine nye rammer, og som i de kommende ti, femten år kommer til at udgøre en væsentlig andel af den digitale omstilling i samfundet.

McKinsey Global Institute anslår i en aktuel rapport, at den globale samfundsmæssige værditilvækst i tilknytning til Internet of Things repræsenterer et potentiale på milliarder (og atter milliarder) af dollars.

Som det fremgår af figuren nedenfor, er det økonomiske potentiale i forbindelse med den digitale omstilling i industrivirksomhederne betydeligt større end potentialet i flere af de øvrige områder tilsammen.

25012016-06
Figur fra McKinsey Global Institute

Henvisninger og baggrund: 25.01.2016