Arbejdskraft: En karriere i Skyen

Flere professionelle specialister vælger at arbejde som globale freelancere og finder deres næste projekt gennem netværk i Skyen. Udviklingen tog fart i 1990-erne og omfatter nu store dele af arbejdsmarkedet.

Professionelle specialister som skuespillere, musikere og skribenter har altid arbejdet som freelancere inden for mere eller mindre løse rammer.

Ingeniører, jurister og revisorer har ikke haft den samme tradition for at springe fra sten til sten.

Deres arbejdsliv har været domineret af faste jobs, ofte i livstidsstillinger.

Sådan er det ikke mere.

Store grupper af professionelle specialister vælger i dag at udbyde deres arbejdskraft som freelancere frem for at forfølge en karriere som lønmodtager i en virksomhed.

I mange tilfælde er det den mere dynamiske livsstil, der trækker.

For andre repræsenterer freelance-markedet den eneste mulighed for at finde et kvalificeret og godt betalt arbejde.

Men uanset den individuelle motivation, så er freelance-markedet blevet en vigtig del af arbejdsmarkedet.

Omstillingen får derfor også betydning for virksomhedernes personalepolitik, fordi freelance-markedet er blevet en talent-pool, der ikke er til at komme uden om.

I USA anslås det, at omkring 54 millioner mennesker, svarende til en tredjedel af arbejdsstyrken, udfører arbejde som freelancere.

Heraf svarer 60 pct. i en undersøgelse, at de freelancer, fordi de foretrækker denne livsstil frem for et almindeligt arbejde.

Samtidig er virksomhederne i dag udsat for et betydeligt omstillingspres.

Det globale marked er i konstant forandring, og selv meget store virksomheder bliver tvunget til at gennemføre vidtgående tilpasninger, ofte med kort varsel.

Freelancere bliver derfor en attraktiv arbejdskraft, fordi de er med til at give  virksomhederne større fleksibilitet.

Samtidig giver Skyen adgang til et globalt arbejdsmarked af freelancere, hvor der ikke er problemer med arbejdstilladelser, visumansøgninger og rejseomkostninger.

Langt de fleste opgaver løses i dag på en computer, og al kommunikation kan gennemføres over internettet.

Hos PwC, der er verdens største rådgivningsfirma, har topchefen, Bob Moritz, fremhævet behovet for fleksibilitet.

Derfor forsøger PwC nu at udvikle en mere systematisk tilgang til freelancemarkedet.

Det sker blandt andet gennem etableringen af ”PwC Talent Exchange”, der fungerer som en markedsplads i Skyen, hvor projekt-teams i PwC kan finde freelancere til deres projekter.

Interesserede freelancere kan tilmelde sig ”PwC Talent Exchange”, og PwC’s personaleafdeling gennemfører herefter et grundigt check af profiler, kompetencer, aflønningsniveau, etc.

Når en freelancer er godkendt, kan PwC’s interne projekt-teams hyre freelancerne ind til projekter, med kort varsel og med et minimum af administrativt bøvl.

PwC Talent Exchange” blev åbnet i begyndelsen af februar i år, og inden for de første fire uger havde 4.650 freelancere tilmeldt sig.

I de store rådgivningsfirmaer som PwC er der efterspørgsel efter højt uddannede specialister inden for skattelovgivning, revision eller It-projektledelse, og antallet af freelancere inden for disse områder er stigende.

Men der findes andre jobbørser i Skyen, som for eksempel upwork.com, der formidler et bredt udvalg af arbejdsopgaver, fra almindelige konsulentopgaver til ufaglært rutinearbejde.

En af de største af disse jobbørser er Amazon’s Mechanical Turk, der udbyder micro-opgaver til en hær af freelancere i Skyen.

Opgaverne betegnes som Human Intelligence Tasks, HIT’s, der ligger i det felt af små rutineopgaver – som for eksempel at udfylde skemaer eller indsætte værdier i et regneark – hvor computere stadig er for dyre til at løse opgaverne.

Amazon’s Mechanical Turk opererer 24 timer i døgnet, og dags dato var der over 340.000 opgaver at vælge mellem.

Det er ikke svært at få øje på mange af de udfordringer, der knytter sig til hele denne udvikling mod freelancing i Skyen: arbejdsmiljø, pension, sygeforsikring, lønforhold, etc.

Men samtidig åbner arbejdsmarkedet i Skyen nye muligheder for mennesker, for hvem en indkomst på nogle få dollars om dagen kan gøre en verden til forskel.

14032016-05
“Portfolio worker”, Paris 2015. Den britiske forfatter, Charles Handy, var en af de første, der talte om udviklingen af et mere dynamisk arbejdsmarked med et stort indslag af freelancere, eller som det, Charles Handy i sin best seller “The Age Of Unreason” fra 1989 betegnede som “portfolio workers”.

Henvisninger og baggrund: 14.03.2016