Vækst: Smarte byer bygger på Skyen

Den økonomiske vækst koncentreres i bysamfund og samtidig bliver hverdagen i byerne mere kaotisk. Internet of Things er en vigtig del af løsningen. Nyt kursus fra MIT sætter fokus på IoT.

Økonomisk vækst går hånd i hånd med udviklingen af store byer.

Omkring år 1800 boede kun 2 % af verdens befolkning i byer. Hundrede år senere var andelen steget til 13 %. I 2008 var over 50 % af verdens befolkning bosat byer.

I dag fortsætter trenden med uformindsket styrke.

Over hele verden strømmer mennesker fra land til by i håb om at forbedre deres livsvilkår.

Samtidig øges befolkningstallet.

I Danmark tog denne udvikling fart allerede i 1800-tallet.

Resultatet ses tydeligt i form af en tredobling af den danske befolkning frem til i dag, samtidig med at 90 % nu bor i byerne.

Det samme billede ses ud over Europa.

Nu gentager historien sig i store dele af Afrika, Asien og Latinamerika.

Befolkningen søger ind mod de større byer, hvor den økonomiske vækst bliver koncentreret.

I denne proces bliver der etableret enorme bysamfund med mange millioner indbyggere.

Udbygningen af de globale bysamfund medfører udfordringer inden for vandforsyning, kloakering, transport, affaldshåndtering, energiforsyning, sundhedsvæsen, uddannelse og fødevarer.

På grund af disse udfordringer er hverdagen i mange af de store, globale bysamfund præget af et tiltagende kaos.

Svaret på disse udfordringer er ikke entydigt.

Men ny teknologi fra Skyen vil indgå i de fleste løsningsmodeller, hvor sensorer, automatisering og kunstig intelligens smelter sammen i ”Internet of Things”, IoT.

IoT-løsninger vil ikke fjerne behovet for stort anlagte entreprenør-projekter inden for områder som veje, offentlig transport, kloakering og hospitaler.

Men IoT-løsninger vil være en nødvendig bestanddel af installationerne for at kunne overvåge, administrere og vedligeholde de ekstremt store og komplekse tekniske anlæg.

IoT bliver derfor en påtrængende dagsorden for teknologiudviklingen.

Førerløse biler, automatiserede klimaanlæg og regulering af el- og vandforsyning er blot nogle af de områder, hvor IoT forventes at kunne bidrage til at tage presset af det tiltagende kaos i de store multi-millionbyer.

Omdrejningspunktet for en IoT-løsning er, at den skaber forbindelse mellem en teknisk installation og internettet.

Det sker allerede i stort omfang på mange områder inden for transport og industri, og de store tech-firmaer skønner, at der er over 10 milliarder IoT-apparater i brug rundt om i verden.

Mange af de eksisterende løsninger er imidlertid enkeltstående og er udviklet inden for teknologiske ”siloer”.

Det er derfor i mange tilfælde umuligt at få forskellige apparater til at indgå i sammenhængende løsninger, der kan løfte større og mere komplekse opgaver.

IoT-producenterne er nu under pres for at udvikle standarder, der kan medvirke til at lægge grunden for sammenhængende IoT-løsninger.

Der er dog både kommercielle og teknologiske vanskeligheder ved at gennemføre standardisering inden for IoT.

Desuden arbejder IoT-producenterne ofte i et tomrum, uden aktivt modspil fra potentielle kunder, simpelthen fordi kunderne ikke ved, hvad IoT kan bruges til inden for deres branche og i deres konkrete virksomhed.

En af de vigtige forudsætninger for at få sat kul under kedlerne i IoT-sektoren er derfor, at flere nøglepersoner ude i almindelige virksomheder opnår en større viden om mulighederne for at udnytte IoT-løsninger.

Det vil kunne medvirke til en mere kvalificeret efterspørgsel, der vil give IoT-producenterne det nødvendige modspil i markedet.

En af IoT-verdenens centrale figurer, professor Sanjay Sarma fra MIT, har nu sammensat et kursus, der er rettet til nøglepersoner ude i virksomhederne, og som har til formål at sætte deltagerne i stand til at forholde sig praktisk og kvalificeret til mulighederne for en konkret anvendelse af IoT-løsninger.

Kurset udbydes i Skyen i et format, der er tilpasset deltagere, der i forvejen har travlt på jobbet, men som kan se behovet for et fokuseret IoT-kursus hen over foråret.

Kurset starter den 12. april.


Foto: Boligbyggeri – Hong Kong – Michael Wolf

Henvisninger og baggrund: 21.03.2016