Innovation: Advokater indfører robotter til research

Kognitiv computing rykker nu ind på advokatkontorer og overtager komplicerede arbejdsopgaver.  Det presser nogle af verdens mest konservative virksomheder helt i front med anvendelse af kunstig intelligens.

En britisk domstol har i denne måned afsagt de hidtil længste fængselsdomme i en sag om insider-trading. To af de sigtede fik domme på henholdsvis tre år og fire et halvt års fængsel.

Insider-trading kan være næsten umuligt for myndighederne at afsløre på grund af den kolossale mængde af informationer, der skal indsamles og sættes sammen som et puslespil.

I den aktuelle sag har det kostet anklagemyndigheden, hvad der svarer til 150 millioner kroner at gennemføre sagen.

Bag ved de store økonomiske omkostninger ligger der et forbrug på tusindvis af timers research, hvor især unge advokatfuldmægtige har arbejdet nat og dag på at gennemgå og sammenholde oceaner af dokumenter og elektronisk information, der er indsamlet fra de sigtedes hjem, arbejdspladser, computere og mobiltelefoner.

Denne form for research, der går ud på at finde mønstre i en kolossal datamængde, fylder meget i de store advokatfirmaer, og robotter er nu på vej ind for at løfte en del af opgaven.

Automatiseringen af en stor del af researcharbejdet vil kunne medføre lavere omkostninger, hurtigere gennemførelse og i mange tilfælde mere præcise analyseresultater.

En af robotterne bærer navnet ”Ross”, og den er udviklet på basis af IBM’s Watson-projekt, der arbejder med såkaldt ”kognitiv computing”.

Watson-platformen er i stand til at gennemgå og sammenholde informationer fra et enormt datagrundlag, og systemet kan på den baggrund gennemføre en sammenhængende analyse, der munder ud i et konkret svar på et givent spørgsmål.

Men Watson – og kognitiv computing – kan ikke ”læse” og maskinen kan ikke ”forstå” en tekst, på samme måde som mennesker. Teknologien handler om at finde mønstre og foretage kalkulerede gæt.

Der er derfor heller ingen udsigt til, at ”Ross” og lignende systemer vil føre til udbredt arbejdsløshed blandt advokater lige med det samme.

Tværtimod vil robotter som ”Ross” stille nogle af verdens mest konservative virksomheder overfor et krav om at trække højt kvalificerede It-folk med ind i virksomheden som centrale aktører i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af advokatarbejdet.

23052016-3

Samtidig stilles der nye krav til de unge advokater og til de jurastuderende om at skaffe sig en kvalificeret forståelse af, hvordan ”Ross” og lignende løsninger vil kunne bidrage til at optimere arbejdsgangene på de store advokatkontorer.

Kunstig intelligens kan bringes i spil på flere og flere områder inden for advokatbranchen, som det for eksempel sker hos det britiske advokatfirma Linklaters, der har medvirket til at udvikle en robot til at gennemføre person-check på tværs af 14 europæiske databaser.

Advokatfirmaet gennemfører person-check som en service for blandt andet banker i forbindelse med åbning af nye konti for private kunder.

I dag kan en kvalificeret advokatfuldmægtig gennemføre ca. fem person-check  i timen.

Linklatters nye robot-løsning kan gennemføre person-check for tusinder af personer på en nat, og de advokatfuldmægtige kan så beskæftige sig med noget mere interessant – og værdifuldt.

23052016-02

Foto: Researchere fra et advokatfirma på arbejde i en virksomheds arkiv, 2016

Henvisninger og baggrund: 23.05.2016