Uddannelse: Millioner får eksamen fra Skyen

MOOCs har revolutioneret adgangen til uddannelse. Tilstrømningen af studerende forsætter med stejle vækstrater. Millioner har for første gang fået adgang til kvalificeret, videregående uddannelse.

”FutureLearn” er et britisk firma, der tilbyder uddannelse over nettet i stor skala med anvendelse af såkaldte MOOCs, der står for ”massive open online courses”.

Fra 2014 til 2015 steg antallet af studerende på FutureLearn fra 800.000 til næsten 3 millioner.

Denne stigningstakt forventes at blive fastholdt i 2016, hvor der nu for første gang tilbydes sammenhængende universitetsuddannelser i samarbejde med en kreds af Storbritanniens førende universiteter.

Andre af verdens top-universiteter vil også bidrage med kurser til FutureLearn.

Millioner af studerende fra hele verden forventes at gøre brug af denne mulighed for at få adgang til universitetsuddannelser inden for et bredt felt af fag, leveret direkte fra Skyen og næsten gratis.

FutureLearn’s seneste initiativ, der netop er blevet annonceret, er blot et af mange eksempler på, hvordan de videregående uddannelser nu gennemgår en dybtgående omstilling til Skyen.

I 2015 har over 35 millioner studerende tilmeldt sig et eller flere MOOC-kurser fra et af de mange universiteter, der udbyder den type kurser.

Det svarer til næsten en fordobling i forhold til 2014.

Væksten i MOOC afspejler sig også i udbuddet af kurser.

I 2015 blev der i alt udbudt over 4.000 kurser fra mere end 500 universiteter over hele verden.

En undersøgelse fra 2015, der blev offentliggjort i Harvard Business Review, har dokumenteret en høj succesrate for de studerende, der taget MOOC-uddannelser.

Blandt de tusinder af studerende, der besvarede spørgsmål til undersøgelsen, svarede omkring halvdelen, at deres primære begrundelse for at tage en uddannelse var at forbedre deres karrieremuligheder.

En tredjedel af disse studerende oplyste, at de havde opnået konkrete, økonomiske forbedringer i deres job eller, at de havde fået et nyt og bedre job, efter at de havde taget en uddannelse.

Men det er langt fra alle, der når deres mål.

30052016-02
MOOC-Studie, Technische Universität München, 2014

Blandt de millioner af studerende, der hvert år vælger at starte på et MOOC-kursus, er det kun nogle få procent, der afslutter med en eksamen.

I sammenligning med traditionelle universiteter er gennemførelsesprocenten for MOOC-kurser minimal.

Når MOOC alligevel gør en stor forskel, og i disse år fuldstændig vender op og ned på det globale marked for uddannelse, så skyldes det tilstrømningen af studerende.

Selv med en minimal gennemførelsesrate, så har over to millioner studerende verden over i dag afsluttet og bestået et eller flere MOOC-kurser.

30052016-03
MOOC-studerende, 2014

I de nærmeste år kan yderligere millioner af studerende ventes at afslutte MOOC-kurser, og heraf vil nogle kunne forventes at afslutte fuldgyldige universitetsuddannelser, som de, der nu udbydes af FutureLearn.

Der vil dermed ske en vækst i antallet af personer med en videregående uddannelse, der langt overgår nogen tidligere vækstrate.

Samtidig vil yderligere millioner af MOOC-studerende deltage i kurser og opnå værdifuld læring, uden at tage en eksamen.

Uddannelser fra Skyen har på den måde åbnet for en hidtil utænkelig adgang til en kvalificerende uddannelse for mennesker over hele verden.

En tilsvarende eksplosion i spredning af viden er ikke set siden bogtrykkerier begyndte at dukke op i Tyskland i 1400-tallet, og inden for få år sendte millioner af bøger ud over Europa.

Henvisninger og baggrund: 30.05.2016