Blockchain: En revolution på tværs af brancher

Alle mulige former for transaktioner kan blive revolutioneret af Blockchain-teknologien, der kan fungere som en ”tillids-protokol” i Skyen. Don Tapscott og hans søn Alex har sammen skrevet en opsigtvækkende bog om Blockchains revolutionerende potentiale.

Den globale infrastruktur for handel og betalinger for varer udgør en hjørnesten i den globale samhandel.

Infrastrukturen bygger på ældgamle principper, der blev udviklet af kinesiske, arabiske og jødiske købmænd tilbage i Middelalderen.

I dag gennemføres en stor andel af transaktionerne over globale computernetværk.

Men en overraskende stor andel af arbejdet med at gennemføre internationale handelstransaktioner sker stadig inden for rammerne af manuelle arbejdsprocesser, hvor fax-maskiner repræsenterer den nye teknologi.

Den internationale samhandel bygger fortsat på en nedarvet kultur, hvor personlige relationer og mangeårige tillidsforhold spiller en afgørende rolle for at få hele systemet til at virke.

Blockchain-teknologien, der er bedst kendt som den teknologi, der ligger bag det digitale betalingsmiddel Bitcoin, har åbnet et perspektiv om, at de århundreder gamle principper for handel kan blive afløst af en ny løsning, der er baseret på digitale transaktioner i Skyen.

Blockchain-teknologien forbindes normalt med Bitcoins, og dermed med selve betalingen for varer.

Men selvom betalingen naturligvis er en vigtig brik i en handelstransaktion, så er det tillidsrelationerne mellem konkrete personer, der overhovedet får handlen til at finde sted.

Uden tillid, ingen handel.

Når en silkeproducent i Kina i 1300-tallet sendte en karavane af sted til Mellemøsten, skete det i tillid til at han på et eller andet tidspunkt ville få betaling for sine varer.

Forudsætningen for, at handlen overhovedet kunne finde sted var, at middelalderens købmænd udviklede internationale netværk baseret på personlig tillid, der kunne garantere for betalingen.

Blockchain-teknologien repræsenterer i den sammenhæng en mulighed for, at en digital og anonym løsning fra Skyen vil kunne varetage dette kritiske tillidselement.

Dermed vil Blockchain-teknologien kunne revolutionere vilkårene for at gennemføre transaktioner, ikke alene inden for handel men inden for stort set alle områder, hvor der er behov for at udveksle informationer med en høj grad af troværdighed og for etablering af tillid.

I en ny bog af den anerkendte amerikanske teknologi-iagttager og forfatter, Don Tapscott, og hans søn, Alex Tapscott, fremhæves det revolutionerende ved blockchain-teknologien netop som værende evnen til at kunne varetage dette kritiske tillidsaspekt i alle mulige former for transaktioner.

Blochchain er, som Tapscott skriver, en ”tillids-protokol”.

Hvis dette potentiale kan realiseres rummer det svimlende perspektiver.

“Jeg har har skrevet om den digitale tidsalder igennem 35 år.
I al den tid har jeg aldrig før set en teknologi med større potentiale for menneskeheden.”

Don Tapscott

Store virksomheder og millioner af arbejdspladser, der i dag er knyttet til forskellige former for ”mellemhandlere”, vil kunne blive gjort overflødige, fordi producent og kunde kan identificere hinanden direkte og udveksle transaktioner med den nødvendige grad af tillid.

Eksempelvis vil der ikke være behov for en ”Uber” til at koordinere og sikre tillid til transaktioner inden for personlig transport.

Det vil i stedet kunne ske direkte fra en app med anvendelse af blockchain-teknologi.

Blockchain-teknologien kan anvendes inden for sundhedsvæsnet til sikring af data og fortrolighed i elektroniske patientjournaler. I Estland er teknologien taget i brug til dette formål.

Hvad står i vejen for blockchain-revolutionen?

Tapscott peger på flere forhold.

Det ene er energi.

Blockchain-teknologi er storforbruger af computerkraft.

Allerede i dag anslås det, at den Blockchain-teknologi, der understøtter Bitcoin-infrastrukturen, beslaglægger mange gange den computerkraft, der ligger bag en gigant som Google.

En anden væsentlig udfordring er, at teknologien i dag eksisterer i et WildWest-ingenmandsland.

Der vil være behov for internationale fora, til at regulere teknologien, som det kendes fra internettet.

Den største udfordring er måske, at teknologien er abstrakt, og derfor vanskelig at forklare og forstå.

Det vil kunne udgøre en barriere for at få etableret den nødvendige tillid til teknologien.

Henvisninger og baggrund: 06.06.2016