Sundhedsvæsenet: Millioner af lægebesøg via mobile apps

Videokonference og kunstig intelligens bringes i spil i stor skala for at nedbringe omkostningerne og øge effektiviteten i patientbehandlingen.

Presset på sundhedsvæsenet er stigende overalt i verden, og løsninger fra Skyen, der leveres via mobile apps, kan hjælpe med at gøre sundhedsvæsenet mere effektivt.

Løsningerne fra Skyen kan opdeles i to hovedkategorier.

I den ene kategori anvendes løsningerne til at reducere omkostningerne inden for afgrænsede områder, som for eksempel  ved at benytte videokonference til lægekonsultationer.

I den anden kategori anvendes løsningerne til at udvikle helt nye typer af løsninger, for eksempel ved at indsamle meget store datamængder om forskellige sygdomme og derefter anvende kunstig intelligens til at foretage diagnoser hurtigere og billigere.

Lægebesøg via videokonference er i vækst i USA og i Storbritannien, og løsninger som HealthTap.com rummer et stort potentiale for besparelser.

En undersøgelse fra Stanford University i Californien har vist, at op imod halvdelen af alle lægebesøg vedrører forholdsvis banale spørgsmål, som for eksempel almindelig hoste.

Hvis denne type lægebesøg kunne klares over videokonference ville sundhedsvæsenet ifølge undersøgelsen kunne spare millioner af timer og over 11 milliarder dollars om året.

Lægerne – der en knap ressource – ville herefter kunne bruge en større andel af deres tid på at behandle patienter med mere alvorlige sygdomme.

I USA har HealthTap.com indgået samarbejde med over 100.000 læger om at udbyde lægekonsultation via videokonference, og HealthTap udbyder i dag sin service i over 100 lande.

Konsultationer via HealthTap er forholdsvis billige, og koster typisk under en tiendedel af et fysisk lægebesøg.

11072016-03

I Storbritannien har Push Doctor startet en tilsvarende tjeneste, og har indgået samarbejde med det offentlige sundhedsvæsen, NHS, om at udbrede anvendelsen af videokonference til erstatning for en del af de traditionelle lægebesøg.

I USA var der i 2015 over 11 millioner online lægebesøg, og rådgivningsvirksomheden Deloitte forventer fortsatte vækstrater for anvendelsen på omkring 20 pct. om året.

I et andet hjørne af sundhedsvæsenet arbejder nogle af de store tech-firmaer sammen med universiteter og sundhedsmyndigheder om at anvende Big Data-analyser og kunstig intelligens til at opnå gennembrud i forskningen og til at øge effektiviteten i diagnosearbejdet og i behandlingen af patienter.

I et af disse initiativer har Google-virsomheden DeepMind indledt et samarbejde med det offentlig sundhedsvæsen i Storbritannien om at anvende patientdata fra over en million øjenscanninger til at udvikle kunstig intelligens til at opdage øjensygdomme tidligere og dermed opnå bedre behandlingsresultater og lavere omkostninger til behandlingen.

Ikke alle er begejstrede for hele denne udvikling.

I Storbritannien har der været protester mod, at en Google-virksomhed får adgang til patientdata, selvom det sker i anonymiseret form.

I USA har lægerne i nogle stater forsøgt at få nedlagt forbud mod brug af løsninger som HealthTap.com, der medører en direkte konkurrence med de etablerede, private lægeklinikker.

De økonomiske fordele ved begge kategorier af sundhedsløsninger fra Skyen er imidlertid så store, at de næppe lader sig stoppe.

11072016-02
Fra børneafdelingen på Mirwais hospital, Kandahar. Foto: Røde Kors / Kate Holt

Foto: Sir Luke Fildes, “The Doctor ” , 1891 – Tate Gallery, London

Henvisninger og baggrund: 11.07.2016