Big Data: Stort spring frem i anvendelighed

Big Data i kombination med kunstig intelligens forventes at gennemsyre de fleste it-systemer i både den private og den offentlige sektor.

Store datasæt har været tilgængelige i over hundrede år, og som årene er gået, er der blevet dannet flere og flere datasæt inden for stort set alle områder af samfundet.

Det startede med forsikringsbranchen i USA i slutningen af 1800-tallet, og problemet med store datasæt – eller Big Data – har eksisteret lige siden, nemlig, at det har vist sig vanskeligt at bearbejde de store datamængder.

Mængden af information i nogle af disse datasæt er så stor, at det reelt har været umuligt at etablere et overblik end sige gennemføre analyser.

Igennem de seneste tyve år har internettet sat turbo på denne problemstilling, fordi nettet har medført en eksponentiel stigning i mængden af store datasæt om alt mellem himmel og jord men uden, at evnen til at analysere og nyttiggøre data er fulgt med.

Når Big Data i de seneste år er blevet et væsentligt tema i den digitale omstilling, er det ikke fordi, der er noget nyt i at etablere eller at have adgang til store datasæt.

Det nye er, at det efterhånden er kan lade sig gøre at anvende dem.

To indbyrdes afhængige udviklingstræk har gjort dette muligt.

Det ene er etableringen af store, sammenhængende computerinstallationer i Skyen.

Det andet er en række gennembrud i forskningen inden for kunstig intelligens.

Disse udviklingstræk hænger sammen, fordi gennembrud inden for kunstig intelligens næppe kunne være sket uden adgang til store, sammenhængende computerinstallationer i Skyen.

Virksomheder som Amazon, Google og Facebook har i høj grad bygget deres forretninger op omkring et teknologisk lederskab (grænsende til teknologisk dominans) inden for dette område, kombineret med en kreativ udnyttelse af de nye forretningsmæssige muligheder, som disse teknologiske gennembrud åbner mulighed for.

IBM og Microsoft satser i disse år hele bondegården på at komme på omgangshøjde i den kommercielle anvendelse af Big Data og kunstig intelligens.

Microsofts aktuelle opkøb af LinkedIn, der er et af It-branchens mest kostbare opkøb nogensinde, er et konkret eksempel på denne udvikling.

Med LinkedIn får Microsoft ejerskab til et af de største datasæt i verden med fokus på erhvervsaktive personer i USA og Europa, og Microsoft sigter mod at anvende dette datasæt til udvikling af målrettet salg og reklame.

Big Data i kombination med forskellige former for kunstig intelligens forventes inden for de næste få år at komme til at gennemsyre de fleste it-systemer i både den private og den offentlige sektor.

Hvis dét sker, vil det bringe den samfundsmæssige anvendelse af It ind i en helt ny fase.

De virksomheder, der lykkes med at udnytte dette potentiale, vil få en væsentlig konkurrencefordel, og interessen for området er derfor overvældende.

En teknisk konference om avanceret dataanalyse, der for nylig blev afholdt i San Francisco, samlede over 1.600 deltagere, og de forholdsvis få dataeksperter, der i disse år kommer ud på arbejdsmarkedet fra universiteterne, har kronede dage.

Både almindelige virksomheder og tech-firmaer står klar med jobtilbud og store lønninger.

Hele området er stadig i en tidlig udviklingsfase, men der er sket så store gennembrud i de seneste få år, at udviklingen nu har nået et momentum.

18072016-03
Holdet bag data.world i Austin, Texas.

En startup fra Austin, Texas, har netop lanceret en platform for standardiseret anvendelse og analyse af store datasæt i Skyen.

Målsætningen er at skabe et socialt netværk for datafolk, hvor der er åbne værktøjer, der vil gøre det muligt for langt flere at kunne gøre brug af store datasæt, og at kunne gøre det i samarbejde med andre, i et stort fællesskab på nettet.

Hvis folkene bag data.world lykkes med dette initiativ – der er etableret som en “almennyttig virksomhed” – vil det kunne sætte anvendelsen af Big Data op i et helt nyt gear.

18072016-03
Digital Farming – Foto: Bayer AG

Foto: Analyse af afgrøder – Satellitfoto: IBG-2, Forschungszentrum Jülich, 2016

Henvisninger og baggrund: 18.07.2016