Kommunikation: Flere forbindelser fra rummet

Private virksomheder opsender satellitter der skal give bedre adgang til løsninger fra Skyen.

orbits_schematic

Med en konstant hastighed på over 28.000 km/t har den internationale rumstation, ISS, nu i over 15 år faret rundt i sin bane over Jorden, og har i alle årene været beboet af mennesker (og en del dyr).

ISS opererer i “Low Earth Orbit”, LEO, der er det område, der rummer flest satellitter og store installationer som Hubble-teleskopet.

LEO strækker sig fra 180 km til 2.000 km over Jordens overflade, og kan betegnes som det første trin i en rejse til rummet.

Aktiviteter inden for LEO er startet af statslige organisationer som NASA og den europæiske rumorganisation ESA samt Ruslands og Kinas nationale rumorganisationer.

Men de statslige rumorganisationer har rettet blikket mod nye horisonter, der ligger væsentligt længere væk fra Jorden.
NASA overvejer blandt andet at medvirke til at etablere en ny rumstation i en bane omkring Månen, der ligger næsten 400.000 km fra Jorden.

Videreudviklingen af LEO-området glider derfor i disse år gradvist over til virksomheder i den private sektor.

Omstillingen er blevet hjulpet på vej ved, at NASA har udliciteret opgaver i forbindelse med LEO-projekter, fra fremstilling af satellitter til opsendelse og drift.

Privatiseringen af LEO-området har medført lavere omkostninger til at bringe satellitter i bane omkring Jorden, og har igangsat en hel industri med fokus på forretningsmæssig anvendelse af LEO-projekter.

Flertallet af disse private projekter gennemføres af startups, der udvikler nye løsninger fra Skyen, der er baseret på data opsamlet fra LEO-satellitter.

En af disse startups er planet.com, der har etableret en hel sværm af LEO-mikrosatellitter, der tilsammen udgør et system, der kan levere en næsten konstant overvågning af udvalgte områder på Jorden.

Løsningerne fra planet.com anvendes af virksomheder inden for minedrift, landbrug, skovbrug og fiskeri, og hjælper disse virkomheder med at gennemføre en præcis overvågning af afgrøder, m.v.
Miljøorganisationer anvender løsningerne til at overvåge ulovlig skovhugst eller ulovligt fiskeri.

Tulipanmarker i foråret, Holland / planet.com
Tulipanmarker i foråret, Holland / planet.com

I den finansielle sektor anvendes løsningerne til at kunne beregne størrelsen af høsten inden for bestemte afgrøder i bestemte lande, og dermed gøre investeringer mere sikre.

Globalt internet

Nogle af de største LEO-projekter gennemføres inden for kommunikationsløsninger.

Med udbredelsen af It-løsninger fra Skyen øges behovet for global internetdækning, og flere projekter har fokus på forskellige former for kommunikationsløsninger baseret på LEO-satellitter.

Iridium, der har været pioner inden for satellitbaseret kommunikation, planlægger i disse måneder etableringen af en helt ny infrastruktur, der omfatter 81 LEO-satellitter, der tilsammen vil give 100 pct. global dækning for tale og datakommunikation.

Projektet, der har et samlet budget på 3 milliarder US-dollars, gennemføres i samarbejde med SpaceX, der står for opsendelsen af satellitterne med deres Falcon 9 raket.

Hver raket skal medbringe 10 nye Iridium NEXT-satellitter.

Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

250716-06
SpaceX Falcon 9 på affyringsrampen.

Introfoto: Konstruktion af Inmarsat 5 F1 og F2 kommunikationssatellitter, 2016

Henvisninger og baggrund: 25.07.2016