Kommunikation: Flere forbindelser fra rummet

Private virksomheder etablerer i disse år en ny infrastruktur af satellitter beregnet på at understøtte væksten i anvendelsen af løsninger fra Skyen.

Med en konstant hastighed på over 28.000 km/t har den internationale rumstation, ISS, nu i over 15 år faret rundt i sin bane over Jorden, og har i alle årene været beboet af mennesker (og en del dyr).

ISS opererer i “Low Earth Orbit”, LEO, der er det område, der rummer flest satellitter samt store installationer som Hubble-teleskopet.

LEO strækker sig fra 180 km til 2.000 km over Jordens overflade, og kan betegnes som det første trin i en rejse til rummet.

Aktiviteter inden for LEO er startet af statslige organisationer som NASA og den europæiske rumorganisation ESA samt Ruslands og Kinas nationale rumorganisationer.

Men de statslige rumorganisationer har i de seneste år rettet blikket mod nye horisonter, der ligger væsentligt længere væk fra Jorden.

NASA sigter mod at medvirke til at etablere en ny rumstation i en bane omkring Månen, der ligger næsten 400.000 km fra Jorden.

orbits_schematicVidereudviklingen af LEO-området glider derfor i disse år gradvist over til virksomheder i den private sektor.

Omstillingen er blevet hjulpet på vej ved, at NASA har udliciteret flere og flere opgaver i forbindelse med LEO-projekter, fra fremstilling af satellitter til opsendelse.

Privatiseringen af LEO-området har ført til væsentligt lavere omkostninger til at bringe satellitter i bane omkring Jorden, og har igangsat en hel industri med fokus på en forretningsmæssig anvendelse af LEO-projekter.

Flertallet af disse private projekter gennemføres af startups, der sigter mod at udvikle løsninger fra Skyen, der er baseret på data opsamlet fra LEO-satellitter.

En af disse startups er planet.com, der i de seneste år har etableret en hel sværm af LEO-mikrosatellitter, der tilsammen udgør et system, der kan levere en næsten konstant overvågning af udvalgte områder på Jorden.

Løsningerne fra planet.com anvendes af virksomheder inden for minedrift, landbrug, skovbrug og fiskeri, og hjælper disse virkomheder med at gennemføre en præcis overvågning af udviklingen i afgrøder, m.v.
Miljøorganisationer anvender løsningerne til at overvåge ulovlig skovhugst eller fiskeri.

Tulipanmarker i foråret, Holland / planet.com
Tulipanmarker i foråret, Holland / planet.com

I den finansielle sektor anvendes løsningerne til at at kunne træffe bedre investeringsbeslutninger, ved mere præcist at kunne beregne størrelsen af høsten inden for bestemte afgrøder i bestemte lande.

Nogle af de største LEO-projekter gennemføres inden for kommunikationsløsninger.

Med udbredelsen af It-løsninger fra Skyen øges behovet for global internetdækning, og flere projekter har fokus på forskellige former for kommunikationsløsninger baseret på LEO-satellitter.

Iridium, der har været pioner inden for satellitbaseret kommunikation, planlægger i disse måneder etableringen af en helt ny infrastruktur, der omfatter 81 LEO-satellitter, der tilsammen vil give en 100 pct. global dækning for tale og datakommunikation.

Projektet, der har et samlet budget på 3 milliarder US-dollars, gennemføres i samarbejde med SpaceX, der står for opsendelsen med deres Falcon 9 raket.

Hver raket skal medbringe 10 nye Iridium NEXT satellitter.

Projektet forventes afsluttet inden udgangen af 2017.

SpaceX Falcon 9 på affyringsrampen.
SpaceX Falcon 9 på affyringsrampen.

Foto: Konstruktion af Inmarsat 5 F1 og F2 kommunikationssatellitter, 2016

Henvisninger og baggrund: 25.07.2016