Platformsøkonomi: Løsarbejde i Skyen tiltrækker højtuddannede

Platforme for freelancearbejde i Skyen vokser hastigt. Omsætningen forventes mere end tidoblet på fem år.

Løsarbejdere finder i stigende grad deres arbejde på portaler i Skyen, som Amazons Mechanical Turk.

Mechanical Turk og lignende portaler udbyder virksomheder forskellige arbejdsopgaver, som brugerne på portalerne kan byde ind på og udføre for en mindre betaling.

I den seneste tid har der været en vækst i arbejdsopgaver, der knytter sig til udviklingen af kunstig intelligens.

Løsninger, der anvender kunstig intelligens, skal trænes af mennesker, før de kan fungere på egen hånd.

Et system, der anvender kunstig intelligens til at genkende hunde eller fugle i billeder på nettet, skal for eksempel have vist flere hundrede billeder af forskellige hunde eller fugle, før systemet på egen hånd kan identificere hunde eller fugle i et billede.

Virksomheder, der udvikler disse systemer, kan udbyde en opgave på Mechanical Turk om at vise et system et vist antal billeder, og “turkeren”, der tager opgaven, får et aftalt honorar for at sidde ved sin computer og vise systemet billeder af hunde eller fugle. (Denne form for opgaver betegnes også som “kunstig” kunstig intelligens.)

En anden type opgave kan være at indtaste data i et regneark fra flere tusinde besvarelser af en kundeundersøgelse eller at udskrive indholdet af et videointerview.

Betalingen for at udføre denne type af opgaver er ikke overvældende.

De fleste freelancere på Mechanical Turk tjener mindre end mindstelønnen pr. time, men alligevel er hele denne sektor for løsarbejde i Skyen præget af en betydelig vækst.

31102016-04
Freelance video producer, Ying Li Looi-Garman, siger til BBC, at hun kan tage arbejde, når det passer hende.(BBC, 20-05-16)

Verdensbanken vurderer, at den globale omsætning i det, som banken betegner som “online outsourcing” eller “OO”, vil stige fra ca. 2 milliarder $ om året i 2013 til mere end det tidobbelte eller ca. 25 milliarder $ i 2020.

Denne forventede vækstrate afspejles i en undersøgelse af markedet for løsarbejde i Skyen, der for nylig er blevet gennemført i USA.

Undersøgelsen fokuserer på anvendelsen af Mechanical Turk, der er den største af portalerne.

Undersøgelsen viser, at flere melder sig som “turkere”, og at de set under et har et betydeligt højere uddannelsesniveau end befolkningen som helhed.

51 pct. af “turkere” har en længere videregående uddannelse set i forhold til omkring 36 pct. på arbejdsmarkedet som helhed.

Blandt alle “turkere” er der en overvægt af forholdsvis unge, veluddannede personer, der tjener ekstra penge ved at udføre opgaver nogle timer om ugen, når det passer dem.

Men samtidig viser undersøgelsen, at omkring 25 pct. af de registrerede brugere, har hele eller hovedparten af deres indkomst fra denne type arbejde.

Amerikanske portaler som Mechanical Turk har indtil for nylig kun modtaget opgaver fra amerikanske virksomheder, men i denne måned er portalen også blevet åbnet for virksomheder fra UK, Canada og Australien.

Udviklingen afspejler en generel tendens til, at den såkaldte platformsøkonomi i disse år medfører forandringer på arbejdsmarkedet.

Nogle arbejdstagere supplerer deres indkomst ved at leje værelser ud på AirBnB, nogle kører taxi for UBER, nogle freelancer på Mechanical Turk, og nogle gør lidt af det hele, samtidig med at de har et mere traditionelt job i 10-20 timer om ugen.

En amerikansk undersøgelse viser, at 35 pct. af alle arbejdstagere i dag er engageret i en eller anden form for freelancearbejde.

Den gruppe, der vokser hurtigst, er gruppen af såkaldte “Diversified Workers”, der er karakteriseret ved at skaffe sig indkomst fra flere forskellige typer af platforme, eventuelt i kombination med nogle få timers formelt lønarbejde.

Mere traditionelle former for midlertidig beskæftigelse som vikararbejde er derimod i tilbagegang, og udgør nu kun 7 pct. af den samlede gruppe af freelancere.

31102016-03
Kilde: UP Work, Freelancing in America 2016

Independent Contractors: Traditionelle freelancere, der har hele deres indkomst fra forskellige freelanceprojekter.

Diversified Workers: Personer med indkomst fra flere forskellige kilder, for eksempel et halvtidsjob kombineret med forskellige freelanceopgaver.

Moonlighters: Personer med et almindeligt fuldtidsarbejde, der desuden udfører freelancearbejde i fritiden.

Freelance Business Owners: Traditionelle fuldtids freelancere, der efterhånden har fået en eller flere ansatte, men som vedbliver med at identificere sig som freelancere.

Temporary Workers: Personer med traditionelle vikaropgaver af kortere eller længere varighed for vekslende arbejdsgivere.

Myndighederne i USA og Europa er som følge af hele denne udvikling kommet under pres for at få etableret et minimum af ordnede forhold inden for dette ret uoverskuelige univers af platformsarbejde.

En af udfordringerne i den forbindelse er at gennemføre regulering af en fremvoksende del af arbejdsmarkedet, der pr definition er globalt, som udelukkende eksisterer i Skyen, og som derfor er vanskeligt eller umuligt at kontrollere.

31102016-05
Kenyanere streamer fra præsident Barack Obamas besøg i 2015. Verdensbanken har gennemført fokusgruppeinterviews med online arbejdere i Kenya og Nigeria for at undersøge de socioøkonomiske virkninger af væksten i den globale platformsøkonomi.

Henvisninger og baggrund: 31.10.2016