Digital omstilling: Kvinder fravælger fag med jobvækst

Robotter og kunstig intelligens medfører mangel på kvalificeret arbejdskraft. Unge kvinder vender i stort tal ryggen til de digitale vækstområder på arbejdsmarkedet.

Ifølge den almindelige offentlige debat, så medfører den fjerde industrielle revolution et tab af tusinder af arbejdspladser, fordi robotter og kunstig intelligens fører til omfattende automatisering i produktionen, fra transportsektoren til fabriksgulvet og til almindelige kontorjobs.

I Danmark cirkulerer der et tal på omkring 800.000 mistede arbejdspladser.

Disse forudsigelser er baseret på analyser af, hvad der måske vil ske engang i fremtiden.

Hvad der imidlertid kan siges med stor sikkerhed baseret på forhold, der allerede er sket, så er det ikke tab af arbejdspladser, der står på dagsordenen, men derimod en stor mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer.

I de grene af arbejdsmarkedet, hvor væksten i arbejdspladser er størst, er der et voksende gab mellem udbud og efterspørgsel.

Desuden er omkring halvdelen af arbejdsstyrken – nemlig kvinderne – stærkt underrepræsenteret i vækstområderne på arbejdsmarkedet, og deres deltagelse i den del af arbejdsmarkedet går den forkerte vej.

Den kvindelige del af arbejdsstyrken går derfor glip af store indkomstmuligheder, og samfundet går glip af stærkt tiltrængt vækst i økonomien.

Skævhederne er så markante, at de udgør en alvorlig trussel mod Europas og USA’s internationale konkurrenceevne allerede fra omkring 2025.

Problemet kan koges ned til, at der er alt for få kvinder, der uddanner sig og efterfølgende tager arbejde inden for computerindustrien i almindelighed og softwareindustrien i særdeleshed.

VW har indgået en aftale med fagforeningerne om nedlæggelse af 30.000 arbejdspladser i bilproduktionen, heraf ca. 25.000 i Tyskland. Samtidig vil VW investere 3,5 milliarder € i nye digitale løsninger til udviklingen af el-biler og vil i den forbindelse oprette 9.000 nye jobs, inden for blandt andet softwareudvikling.
VW har indgået en aftale med fagforeningerne om nedlæggelse af 30.000 arbejdspladser i bilproduktionen, heraf ca. 25.000 i Tyskland. Samtidig vil VW investere 3,5 milliarder € i nye digitale løsninger til udviklingen af el-biler og vil i den forbindelse oprette 9.000 nye jobs, inden for blandt andet softwareudvikling.

Computer- og softwarevirksomheder skaber næsten dobbelt så mange nye jobs som gennemsnittet af alle virksomheder, og desuden er lønningerne i computerindustrien bedre end gennemsnittet.

Men samtidig tiltrækker sektoren stadigt færre unge kvinder.

Det har ikke altid været sådan.

I 1984 udgjorde kvinder 37 pct. af de studerende, der afsluttende en universitetseksamen inden for datalogi ved amerikanske universiteter.

I 2015 var andelen mere end halveret til 18 pct.

Tallene for Europa er ikke bedre.

14112016-02
Figuren viser udviklingen i USA. I Danmark har der været en lignende udvikling. I 2016 udgjorde kvinder 8 pct. af de nye studerende på datalogi på Københavns Universitet.

En simpel fremskrivning af det eksisterende underskud på arbejdskraft inden for den digitale industri sammenholdt med den manglende tilgang af unge – og især unge kvinder – til de uddannelser, der retter sig mod den digitale industri, viser, at der, som årene går, vil komme til at mangle flere millioner kvalificerede arbejdstagere på det europæiske og amerikanske arbejdsmarked.

I Indien, Kina og i det øvrige Asien er forholdet nærmest omvendt.

Her vælger de unge kvinder i stort tal uddannelser, der er rettet mod vækstområder inden for den digitale industri, og i disse lande forventes det, at der vil være et mindre overskud af kvalificeret arbejdskraft omkring 2025.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft til den digitale industri i Europa og USA er ikke en prognose, men en realitet, der kan fremskrives med stor sikkerhed, fordi langt de fleste unge kvinder allerede har fravalgt uddannelser inden for dette felt.

Skal udviklingen vendes, kræver det en målrettet indsats rettet mod pigerne på et tidligere trin i deres uddannelse.

Realiteterne om den fjerde industrielle revolution og arbejdsmarkedet er ikke mangel på arbejdspladser, men mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Især blandt kvinderne.


Foto: Ikke mange unge kvinder på hackatons (BYU, 2016)

Henvisninger og baggrund: 14.11.2016