Kunstig intelligens: Kapløb om markedet i Skyen

Konkurrencen mellem de globale operatører i Skyen har bragt kunstig intelligens i centrum for produktudviklingen af nye løsninger.

Flere store, private virksomheder har taget kunstig intelligens i anvendelse inden for administration og ledelse, og resultaterne er markante.

Den globale konsulentvirksomhed, Accenture, har inden for de seneste 18 måneder bragt løsninger med kunstig intelligens i anvendelse inden for finansafdelingen og flere andre områder af deres administration.

17.000 konkrete processer er blevet automatiseret, og det har tilsammen frigjort 20 millioner timers arbejde om året.

Det er forholdsvis simple opgaver, der er blevet automatiseret, som for eksempel rejseafregninger, men set under ét har det frigjort en masse tid, som konsulenterne i virksomheden fremover kan bruge på mere værdiskabende opgaver.

Accenture bringer nu erfaringerne fra denne omstilling videre ud til deres kunder, og perspektivet er, at der i de kommende år vil ske en gennemgribende forandring inden for administration og ledelse i mange virksomheder, fordi løsninger baseret på kunstig intelligens kan bringes i spil på flere og flere områder.

Omstillingen mærkes allerede i konsulentbranchen, hvor kostbar strategirådgivning pakket ind i rapporter og powerpoint bliver afløst af en avanceret gennemlysning af virksomhedens vidtforgrenede datagrundlag med anvendelse af kunstig intelligens. Dataanalyserne danner herefter grundlag for formuleringen af konkrete initiativer, der kan bidrage til at bringe en virksomhed fra punkt A til punkt B.

05-12-2016-02
Kilde: Accenture, 2016

Den afgørende forudsætningen for, at kunstig intelligens kan bringes i anvendelse i almindelige virksomheder, er, at løsningerne bliver leveret direkte fra Skyen.

Det er de dominerende, globale operatører som IBM, Microsoft, Amazon og Google, der udvikler løsningerne, og som råder over den nødvendige datakraft i deres globale datacentre til at kunne bringe løsningerne i drift.

Denne håndfuld af globale operatører i Skyen investerer i disse år hver især milliarder af dollars i forskning og udvikling inden for kunstig intelligens.

Microsoft investerede sidste år 12 milliarder dollars i forskning og udvikling, og en stor del af denne indsats er rettet mod kunstig intelligens. Microsofts interne udviklingsafdelingen inden for kunstig intelligens består af over 1000 forskere og 5000 ingeniører.

Microsofts topchef, Satya Nadella, forventer, at kunstig intelligens fremover vil være at finde i alle former for it, og at teknologier inden for dette felt bliver afgørende for konkurrencen i branchen.

Hidtil har Google med DeepMind, IBM med Watson, Apple med Siri og Amazon med Alexa tiltrukket sig den største del af opmærksomheden, når det gælder udviklingen inden for kunstig intelligens.

Men Microsofts kompetencer og fokus skal ikke undervurderes, og selvom om Microsofts personlige assistent, Cortana, der kan anvendes på pc’ere med Windows 10, ikke har samme offentlige profil som Siri og Alexa, så anvendes Cortana allerede af over 100 millioner mennesker om dagen, og på væsentlige teknologiområder, som tale-til-tekst, anses Microsoft for at være førende.

De store operatørers fokus på kunstig intelligens hænger snævert sammen med, at langt de fleste virksomheders kommende anvendelse af kunstig intelligens vil ske i form af standardløsninger fra Skyen.

Løsningerne lægger beslag på enorme mængder af computerkraft og netværk, og selvom de globale datacentre kan levere disse mængder af ressourcer til en brøkdel af, hvad det ville koste for virksomheder at etablere tilsvarende ressourcer indenhus, så bliver efterspørgslen efter løsninger med kunstig intelligens en af de vigtigste drivkræfter for salget af datakraft fra de globale datacentre, og dermed for væksten i branchen.

Det er et marked, som kun de største globale virksomheder, som Microsoft, Amazon, etc. har mulighed for at spille med i, og milliard-investeringerne i kunstig intelligens hænger direkte sammen med konkurrencen om markedsandele i det fremtidige marked for computing i Skyen.

Henvisninger og baggrund: 05.12.2016